itretisektor | TS: Nadácia Volkswagen Slovakia na jar 2013 prerozdelí až 81.000 eur
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Nadácia Volkswagen Slovakia na jar 2013 prerozdelí až 81.000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje od svojho vzniku inovatívne vzdelávacie projekty. Pravidelne vyhlasuje niekoľko grantových programov ročne určených v prvom rade na podporu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl ako aj v rámci detských domovov, či na podporu projektov zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Začiatkom roka 2013 nadácia vyhlásila až 3 grantové programy na podporu vzdelávania.

Grantový program Bezpečne na cestách má za cieľ rozvíjať dopravnú výchovu v materských a základných školách. Cieľom programu pre rok 2013 je podporiť zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti dopravnej výchovy, a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách, ako aj zatraktívniť vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zakladneastredneskoly/ ).

Grantový program Hravo s technikou je určený na podporu technického vzdelávania na základných školách s cieľom rozvíjať technické myslenie a nadšenie pre techniku či bádanie už v ranom veku žiakov. Pochopenie fungovania každodennej techniky je základom pre rozvoj ich analogického myslenia a kreativity (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zakladneastredneskoly/  ).

Nový grantový program Rozvíjať technik(o)u je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov (ústavy resp. katedry) technický univerzít v rámci technického vzdelávania a inovatívnych projektov. Okrem toho má za cieľ rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou (viac informácií http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/  ).

Kontakt:

Ing. Alexandra Pappová, PhD.

Nadácia Volkswagen Slovakia/Stiftung Volkswagen Slovakia

Tel.: 421-2-6964-2858

Mobil: 421-902-471-398

E-Mail: extern.alexandra.pappova@volkswagen.sk

www.nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Aktívne sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Ťažiskom jej podporných programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.< Späť