itretisektor | Chcete vedieť, čo je nové v českom neziskovom sektore?
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Chcete vedieť, čo je nové v českom neziskovom sektore?

Nové číslo: Svět neziskovek 3/2013:

Můžete si v něm přečíst rozhovor s panem Markem Hoškem z Děčínského doléčovacího centra, dozvíte se, co se chystá v souvislosti s probíhajícím Evropským rokem občanů, jak pokračují přípravy na květnový NGO market, či co je nového v legislativě pro neziskové organizace. Nechybí samozřejmě ani dvojstrana mapující dění v českém neziskovém sektoru, právní poradenství a představení členů AVPO. Prověřit své znalosti můžete prostřednictvím kvízu. Celé číslo odlehčuje závěrečný fejeton.

V plné kvalitě si můžete aktuální číslo SVĚTA NEZISKOVEK stáhnout na adrese:

http://www.neziskovky.cz/clanky/509_608/infosluzby_svet_neziskovek/


Neziskovky.cz, o.p.s.

Malé nám. 12, 110 00 Praha 1

www.neziskovky.cz

www.facebook.com/Neziskovky.cz

Registrace k odběru elektronického zpravodaje "Svět neziskovek" ZDARMA na: http://web.neziskovky.cz/newsletter/< Späť