itretisektor | TS: Desať projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Desať projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o. dnes vyhlásila výsledky 6. ročníka grantového programu Spoločne pre región, v rámci ktorého podporili desať projektov celkovou sumou 27 000 eur. Symbolické šeky odovzdala zástupcom víťazných organizácií viceprezidentka spoločnosti U. S. Steel Košice Elena Petrášková a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Program Spoločne pre región patrí medzi najobľúbenejšie aktivity nadácie, keďže ponúka podporu pre širokú škálu tém. Organizácie sa môžu uchádzať o podporu takej oblasti, ktorú sami považujú za dôležitú,“ uviedla Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „My aj darca programu rešpektujeme názor miestnych obyvateľov, či organizácií a preto im náš program dáva možnosť realizovať zlepšenia tam, kde to považujú za najdôležitejšie.

U. S. Steel Košice je súčasťou tohto regiónu a pomáha pri jeho rozvoji. Som rada, že sme takýto program spustili a že tu vidím kolegov z našich prevádzok. Je akosi prirodzené, že tí, ktorí sú inovatívni v práci, robia niečo aj pre svoje komunity. Robia tak preto, že svoj región majú radi a my máme príležitosť poskytnúť im nástroje na tvorbu projektov na pomoc komunite“, povedala viceprezidentka hutníckej spoločnosti Elena Petrášková.

Podporené projekty ponúkajú zlepšenia v rôznych tematických oblastiach. Materské centrum Ekodrobec z Michaloviec sprostredkuje mladým rodinám a najmä deťom spoznávanie a ochranu prírody zemplínskeho regiónu v rámci svojich tvorivých aktivít. Mladí železničiari sa aktívne zapoja do činností prevádzky detskej železnice v úlohe malých výpravcov a sprievodcov a súčasne aj do opravy a údržby historických dráhových vozidiel a trate Detskej železnice v Čermeľskom údolí Košíc. V Gelnici zrealizujú záchranári s dobrovoľníkmi praktický tréning - precvičenie a zdokonalenie techník záchrany od zaistenia miesta a osôb až po poskytnutie predlekárskej prvej pomoci osobám postihnutým nečakanou živelnou katastrofou. Aj ostatné projekty budú prínosom pre rozšírenie ponuky aktivít pre deti a mládež, zveľaďovanie životného prostredia, posilnenie regionálnych kultúrnych hodnôt, zlepšenie bezpečnosti i komunitného športu.

Karpatská nadácia realizuje grantový program Spoločne pre región v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice od roku 2007. O podporu programu sa v tomto ročníku uchádzalo 88 organizácií.

Kompletný zoznam podporených projektov a výška udelených grantov sa nachádza v prílohe tejto tlačovej správy.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne: Ing. Katarína Šomšáková, Karpatská nadácia - programová manažérka, tel.: 055/622 11 52, e-mail: katarina.somsakova@karpatskanadacia.sk

Doplňujúce informácie:

Karpatská nadácia vznikla v roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1, 5 milióna EUR. Poslaním nadácie je finančná podpora, poradenstvo a technická pomoc pre aktívnych ľudí a organizácie v tomto regióne, ktorým záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie. Karpatská nadácia sa aktívne venuje téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote.

PRÍLOHA

Zoznam podporených organizácií a projektov:

 • Občianske združenie Čemerica Stakčín, Stakčín: projekt Otvorme dvere do Polonín na mieste čiernej skládky, 3 000 EUR
 • Občianske združenie Detská železnica Košice, Košice: projekt Mladý železničiar - ochranaa záchrana detskej železničky, 3 000 EUR
 • Občianske združenie Different - Združenie na podporu a rozvoj kultúrnych a environmentálnych aktivít, Andrejová: projekt Zelený Bardejov, 1 355 EUR
 • Občianske združenie MC Drobec - materské centrum, Michalovce: projekt Ekodrobec -spoznávaj a chráň, 2 700 EUR
 • Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov: projekt Rekonštrukcia štartovacieho pahorku BMX bikrosovej dráhy, 2 500 EUR
 • Obec Brezovica: projekt Spoločne oživme a odprezentujme dedičstvo predkov doma aj v zahraničí, 3 000 EUR
 • Obec Hažín: projekt Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín, 2 600 EUR
 • Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody, Trstené pri Hornáde: projekt Cyklisti, turisti, vitajte v mikroregióne Hornád, 2 945 EUR
 • Občianske združenie TJ Partizán ŠM Rudník, Rudník: projekt Oddychová zóna pri Svätej Anne spája komunitu, 2 900 EUR
 • Občianske združenie Záchranná služba Východ, Gelnica: projekt GL - Rescue 2013, 3 000 EUR

< Späť