itretisektor | TS: Mladí filantropi podporujú dobrovoľníctvo v NR kraji
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Mladí filantropi podporujú dobrovoľníctvo v NR kraji

Mladí nitrianski filantropi pôsobia ako dobrovoľníci pri Nitrianskej komunitnej nadácii. V tomto roku vyhlásili už 10. ročník svojho grantového programu pre mladých ľudí od 15 do 30 rokov z nitrianskeho kraja. K termínu uzávierky, 1. marca 2013, prijali Mladí nitrianski filantropi 19 žiadostí o grant.

Po osobných stretnutiach so žiadateľmi sa rozhodli podporiť 9 projektov sumou 2 253 €.

Grantového procesu som sa zúčastnila prvýkrát a bola to pre mňa úžasná skúsenosť. Osobne som spoznala množstvo mladých ľudí, ktorí sú aktívni a chcú niečo zmeniť. Aj pre nás je to veľká inšpirácia a pozitívna spätná väzba. Náš program má pre mladých ľudí v kraji naozaj význam,“ tešila sa Martina Adamovská, členka Mladých nitrianskych filantropov.

Úspešní uchádzači získali granty od 170 € do 330 € na športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity pre mladých ľudí. Podporené projekty budú realizované mladými ľuďmi s vysokým podielom dobrovoľníckej práce. „Veľmi nás teší, že mladí ľudia sa venujú svojim záľubám a zároveň tým pomáhajú iným. Opäť sme sa presvedčili, že v nitrianskom kraji je záujem o dobrovoľníctvo,“ dodala Petra Hadžová, PR manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie. Projekty sú podporené z finančných prostriedkov Nadácie SPP a neziskovej organizácie Rotaract Nitra.

 • BAZÉN ŠURANY - Areál voľného času a freestyle športov:

Predkladatelia: OZ Šurianski jazdci

Občianske združenie Šurianski jazdci získalo už v roku 2012 od filantropov grant na dobudovanie prekážok v ich svojpomocne vybudovanej hale, ktorá slúži na Freestyle bicyklovanie. Tento rok chcú možnosti aktívneho trávenia voľného času mladých ľudí zo Šurian ešte rozšíriť. Z nefunkčného zanedbaného objektu kúpaliska v centre mesta chcú vytvoriť voľnočasové centrum. To bude obsahovať skatepark prerobený zo starého plaveckého bazéna a v budúcnosti plánujú urobiť nové chodníky, lavičky, graffiti zónu, malé pódium a novovysadenú zeleň. Táto zóna je pre Freestyle športy ideálna, a tak sa viac ako 20 mladých dobrovoľníkov bude podieľať na zveľadení areálu a jeho sprístupnení verejnosti. Výsledkom bude miesto stretávania detí a mladých ľudí, kde budú rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti a plnohodnotne tráviť svoj voľný čas. Na konci júna plánujú park otvoriť veľkou akciou. Grant poslúži na zakúpenie betónu na dokončenie skateparku.

Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Večer na Blízkom východe

Predkladatelia: Monika Nociarová, Monika Kapallova, Soňa Jaseneková

V roku 2010 získala skupina študentov blízkovýchodných štúdií UKF v Nitre grant na podujatie, ktorého cieľom bolo priblížiť arabský svet verejnosti. Tento raz chcú zorganizovať podujatie, ktorým predstavia oblasť Blízkeho východu a základné pojmy súvisiace s blízkovýchodnou kultúrou, ktoré sú často v Európe nesprávne interpretované. Ich cieľom je zapojiť terajších študentov ako aj absolventov školy, ktorí prídu prerozprávať svoje zážitky z ciest po Blízkom východe. Budú sa venovať aj postaveniu arabských žien v spoločnosti a spôsobu ich odievania, predstavia blízkovýchodnú kultúru a ponúknu ochutnávku typických špecialít či kultúrny zážitok v podobe orientálnej tanečnice a hudobníkov. Do organizácie podujatia bude zaangažovaných 20 študentov z rôznych ročníkov. Podujatie sa uskutoční 17. apríla 2013 v odpoludňajších hodinách v priestoroch ŠD UKF Nitra.

Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Umenie patrí k umeniu, alebo „Zvuky“ Galérie umenia a tvorby

Predkladatelia: OZ Fotoklub Šaľa

Občianske združenie Fotoklub Šaľa spája nadšencov a priateľov fotografie. V minulosti už získalo grant od Nitrianskej komunitnej nadácie. Aj vďaka tomu vznikla v roku 2008 Galéria umenia a tvorby v Šali. Od svojho otvorenia už tieto priestory privítali množstvo návštevníkov a uskutočnili sa desiatky úspešných výstav, ktoré sú pravidelne otvárané verejnými vernisážami. Na zníženie nákladov na prevádzku jednotlivých vernisáží a poskytnutie možnosti predstavenia sa viacerým mladým tvorcom na rôznych podujatiach, sa členovia občianskeho združenia rozhodli zakúpiť techniku na ozvučenie do priestorov galérie. Predkladatelia z grantu čiastočne zafinancujú ozvučenie týchto kultúrnych udalostí.

Udelený grant: 330 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • GALÉRKA

Predkladatelia: Ivana Královičová, Regina Annušová, Jana Královičová

Neformálna skupina H-áčko zoskupuje mladých ľudí, priateľov, ktorí cítia potrebu oživiť kultúru v meste Nové Zámky. Rozhodli sa oživiť nevyužívaný priestor Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Nových Zámkoch, ktoré bude slúžiť najmä na prezentáciu mladých talentov v oblasti: fotografia, socha, grafika, maľba, graffiti alebo multimediálna tvorba. Priestory strediska sú verejnosti prístupné neustále, keďže halou prechádza množstvo ľudí, ktorí prišli do 3D kina v tej istej budove. Pod názvom GALÉRKA chcú tento priestor sprístupniť širokej verejnosti už v apríli 2013 prvou vernisážou miestnych mladých umelcov. Ich cieľom je vytvoriť alternatívne centrum, kde by mladí ľudia prišli do kontaktu s kultúrou a tvorbou. Z grantu zafinancujú nástenné rámy a galériové panely.

Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • LETNÉ CIRKUSOVANIE

Predkladatelia: OZ Storm

Predkladatelia sú pracovníkmi programu Združenia Storm s názvom CIRKUS. Venujú sa deťom a mladým ľuďom v meste Nitra a poskytujú služby ako voľnočasové aktivity, poradenstvo, sociálna asistencia a iné. Dňa 22. júna v areáli Komunitného centra na Klokočine pripravia pre obyvateľov sídliska Klokočina (ale aj občanov mesta Nitra) aktívny deň strávený v kruhu rodiny, známych, susedov a priateľov. Každý účastník sa môže zapojiť do streetbalového alebo futbalového turnaja, skákať na trampolíne, zdolať prekážkovú dráhu, tancovať zumbu či maľovať na sklo. Grant pokryje náklady na materiálne zabezpečenie akcie – nákup umeleckých potrieb, dresov, tlač propagačných materiálov.

Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Aktivity mládeže na dedine

Predkladatelia: Juraj Hanák, Matúš Sitár, Zuzana Lukáčiková

Neformálna skupina mladých ľudí z Lukáčoviec pravidelne v obci usporadúva akcie zamerané na zachovanie tradícií. Aj tento rok chystajú množstvo aktivít najmä pre mladých ľudí z obce a z okolia. V máji až júni pripravia divadelné predstavenie, súťaž vo varení gulášu chystajú na 20. júla 2013, zorganizujú letné aktivity pre deti, nové divadelné predstavenie v decembri, vianočnú výstavu a zvyky. Grant získali na zakúpenie stolov a lavíc pre návštevníkov podujatí.

Udelený grant: 240 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Dostavba kurtu na plážový volejbal v obci Svätoplukovo

Predkladatelia: OZ Cedron klub

OZ Cedron klub tvorí skupina zanietených mladých ľudí z obcí regiónu Cedron – spolu 7 obcí (najmä však Svätoplukovo, Cabaj-Čápor a Mojmírovce). Vytvárajú príležitosti na športové využívanie voľného času. Najčastejšie organizujú volejbalové tréningy a turnaje. Aj preto začali v obci Svätoplukovo budovať plážové kurty na rôzne plážové športy. V prvej fáze už urobili základné stavebné práce a vo fáze druhej si areál chcú oplotiť. Od mladých filantropov získali grant na zakúpenie a osadenie uzamykateľnej bránky. Vo finálnej fáze zorganizujú pravidelnú Cedronskú beachvolejbalovú ligu.

Udelený grant: 200 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Športový deň Centra Slniečko

Predkladatelia: Centrum Slniečko

Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorej poslaním je napomáhať k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí, obetí domáceho násilia. V Mestskej ubytovni na Čermáni prevádzkuje jedno zo svojich zariadení – Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Pre tieto deti, ale aj pre deti z blízkeho okolia pripravia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí športový deň plný pohybu a zábavy, ktorý by mal viesť k zlepšeniu vzťahov dvoch rozličných sociálnych skupín žijúcich na tomto sídlisku. Na návštevníkov čakajú aktivity ako futbal, lezenie po lane, lietajúci tanier, gymnastická obruč, kolobežka, maľovanie, tenis a pod. Novou aktivitou má byť použitie boxovacieho vreca ako techniky na zbavenie sa stresu a problémov, ktoré trápia mládež z problematických pomerov. Podujatie sa uskutoční v mesiaci jún na ihriskách pri SOU potravinárska za Mestskou ubytovňou. Grant získali na zakúpenie športových potrieb.

Udelený grant: 170 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP

 • Filmonáda

Predkladatelia: NO Zelená zebra

Predkladatelia sú členovia neziskovej organizácie Zelená Zebra, ktorej hlavným cieľom je prezentovať neprofesionálne umenie mladých ľudí. V dňoch 26. – 28. apríla 2013 chcú vo Fotogalérii Trafačka v Nitre zorganizovať nesúťažnú prehliadku krátkych študentských filmov s názvom FILMONÁDA. Zapojiť sa môžu mladí ľudia z celého Slovenska od 15 do 26 rokov so svojou filmovou prácou v štyroch kategóriách: Videoart, Animácia, Hraný film, Dokumentárny film. Súčasťou Filmonády budú sprievodné aktivity a divácke hlasovanie, kde môžu zúčastnení oceniť najkvalitnejšie filmy a ich tvorcov. Grant poslúži na zabezpečenie medializácie akcie – tlač materiálov, diplomov, kancelárske potreby a vecné ceny.

Udelený grant: 313 € z finančných prostriedkov Rotaract Nitra

Petra Hadžová

PR manažérka

Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5,

949 01 Nitra,

mob.: 421 911 139 660,

email: phadzova@nkn.sk

www.nkn.sk  .


< Späť