itretisektor | TS: Ide o Európu, ide o teba. Zapojte sa do diskusie!
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Ide o Európu, ide o teba. Zapojte sa do diskusie!

Európska únia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov a občianok. Chcete sa dozvedieť viac o svojich občianskych právach a možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ? Príďte diskutovať o tejto téme na informačno-vzdelávacie podujatie na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podujatie organizuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s podporou Európskej komisie.

 • Kedy: utorok 9. apríla 2013 – od 13,30 do 16,30

Kde: Právnická fakulta Trnavskej univerzity – Trnava, Kollárova ul. č. 10, 1. posch. miestnosť č. 12

Lektorský tím: PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., JUDr. Peter Varga, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková

 • Kedy: štvrtok 11. apríla 2013 – od 13,30 do 16,30

Kde: Právnická fakulta UPJŠ – Košice, Kováčska ul. č. 30, 1. posch., miestnosť č. 7

Lektorský tím: PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., JUDr. Daniela Lamačková a Mgr. Margaréta Vozáriková

Pozvánky s programom nájdete na http://odz.sk/pozvanka-ide-o-europu-ide-o-teba/

Na facebooku: http://www.facebook.com/pages/Občan-demokracia-a-zodpovednost/220437893592

Svoju účasť potvrďte, prosím, čím skôr na e-mailovú adresu sekretariat@odz.sk.

Program:

13,30 – 14,45

Občianstvo EÚ, práva a slobody s ním spojené (sloboda voľného pohybu osôb a právo usadiť sa), politické a občianske práva (právo voliť a byť volený, petičné právo), ich praktické uplatnenie a výhody - Prezentácia spojená s diskusiou

14,45 – 15,00

Prestávka - občerstvenie

15,00 – 16,30

Význam práv obsiahnutých v Charte základných práv EÚ, ich praktické uplatňovanie a možné prekážky pri ich napĺňaní a dodržiavaní s dôrazom na Hlavu III. a Hlavu V. Charty, ktoré sa týkajú otázok občianstva únie, rovnosti a nediskriminácie - Interaktívna práca v skupinách, prezentácia témy a diskusia

--

*******

Ing. Ľubica Trubíniová

mediálna manažérka ODZ

0905 271 888

trubiniova@odz.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť

Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava

tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568

www.odz.sk

www.facebook.com/pages/Občan-demokracia-a-zodpovednost/220437893592

www.diskriminacia.sk


< Späť