itretisektor | TS: Firmy aj neziskovky sa ešte stále môžu zapojiť do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Firmy aj neziskovky sa ešte stále môžu zapojiť do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto

Ešte niekoľko dní majú organizácie a ľudia na to, aby prihlásili svoje nápady na zlepšenie svojho okolia v rámci najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto. Prihlasovať sa môžu aj firmy a ich zamestnanci, ktorí plánujú počas podujatia dobrovoľníčiť.

Dobrovoľníci budú počas Nášho Mesta, ktoré sa uskutoční 14. a 15. júna, pomáhať na hradných zrúcaninách, maľovať lavičky, ploty škôl, odstraňovať nelegálne skládky, upravovať verejné priestranstvá a skrášľovať detské ihriská. Aktivít bude oveľa viac.

Do maratónu dobrovoľníckych príležitostí sa môžu zapojiť firmy a ich zamestnanci v Bratislave, Galante, Seredi, Šali, Žiline, Partizánskom, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Trnave, Liptovskom Hrádku, Ružomberku, Prešove i v Poprade. Naše Mesto je jedinečná príležitosť, kedy ľudia môžu vytiahnuť z práce svojich kolegov a šéfov, aby spoločne v rovnakom tričku skrášľovali svoje okolie.

Dobrovoľníci nemusia pomáhať len manuálne. Počas Nášho Mesta môžu tráviť čas s klientmi zo sociálnych zariadení, či už pôjdu na opekačku s ľuďmi s postihnutím alebo vezmú seniorov do cukrárne. Zapojiť sa môžu aj hlavou a to tak, že budú odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti ľuďom z neziskoviek.

Aktivity, do ktorých sa dobrovoľníci zapoja, si môžu navrhnúť sami alebo si vybrať z existujúcej ponuky dobrovoľníckych príležitostí. So svojimi nápadmi sa môžu prihlásiť aj neziskovky, školy, škôlky, ale aj občianske iniciatívy, mestá a ich obyvatelia, ktorí potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Firmy a organizácie sa môžu registrovať do 26. apríla prostredníctvom webovej stránky www.nasemesto.sk  .

Pri Našom Meste sa Nadácia Pontis inšpirovala podujatím New York Cares, počas ktorého tisíce Newyorčanov pomáha skrášľovať svoje mesto. V roku 2007 sa prvýkrát uskutočnilo podujatie Naša Bratislava, do ktorej sa zapojilo 400 dobrovoľníkov. Postupne sa pridávali ďalšie mestá. Minulý rok ich už bolo 11 a spoločne na Slovensku pomáhalo 5000 dobrovoľníkov v rámci 200 rôznych aktivít.

Tohtoročné dobrovoľnícke príležitosti Nadácia Pontis uverejní na stránke www.nasemesto.sk . Dobrovoľníci si budú môcť vyberať zo zaujímavých aktivít od 13. mája do 4. júna.

****************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 13 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva v Moldavsku, na Balkáne, ale aj v Egypte. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Nadácia Pontis spravuje darcovský sociálny portál www.DobraKrajina.sk   a administruje ekologické on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  .


< Späť