itretisektor | TS: Vysokoškoláci môžu za najlepšiu esej stážovať v OSN

TS: Vysokoškoláci môžu za najlepšiu esej stážovať v OSN

Študenti, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí, môžu vyhrať stáž v OSN v Ženeve a vo Viedni. O najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci môžu súťažiť do konca apríla.

Nadácia Pontis vyhlásila Súťaž o najlepšiu esej pre veľký záujem študentov už štvrtýkrát. Stáže na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí sú pre študentov veľkou príležitosťou dozvedieť sa, ako funguje OSN v praxi.

Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť s esejou, ktorá sa bude týkať jednej z piatich vypísaných tém v oblasti rozvojovej spolupráce. Témy sa týkajú spopulárnenia aktivít slovenskej rozvojovej pomoci v zahraničí, prínosu podnikateľov v rozvojovej spolupráci, rozvojovému vzdelávaniu, 10. výročiu slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce a budovaniu demokracie v severnej Afrike. Uzávierka esejí je 30. apríla.

Autor najlepšej eseje získa 3-týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve. Študent, ktorý sa umiestni na druhom mieste, získa stáž na Stálej misii SR pri OSN vo Viedni. Nadácia Pontis obom študentom pokryje cestovné náklady, poskytne im ubytovanie a okrem nich dostanú aj vreckové. Autor tretej najlepšej eseje absolvuje už počas tohto leta stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Nadácie Pontis.

********************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva v Moldavsku i na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk.< Späť