itretisektor | TS: Centrum pre filantropiu odmení študentov

TS: Centrum pre filantropiu odmení študentov

Už po siedmykrát vyhlasuje Centrum pre filantropiu súťaž pre vysokoškolských študentov, ktorí sa vo svojich absolventských prácach venujú oblasti filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora. Najnovšie chce oceniť aj študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Centrum pre filantropiu zorganizovalo šesť úspešných ročníkov súťaže, do ktorých sa v minulosti spolu zapojilo už 55 študentov. O 7. ročník súťaže môžeme očakávať ešte väčší záujem.

Tento rok sa totiž Centrum pre filantropiu rozhodlo udeliť ocenenie aj v novej kategórii - cena za najlepšiu dizertačnú prácu o filantropii, dobrovoľníctve alebo o treťom sektore za posledné 3 akademické roky. Zatiaľ čo minulé ročníky mali šancu získať ceny len bakalárske a diplomové práce, rozhodnutím rozšíriť súťaž o samostatnú kategóriu dizertačných prác urobilo Centrum pre filantropiu posun vpred.

Súťaž má za cieľ pripomínať slovenským a českým študentom pojmy týkajúce sa filantropie, dobrovoľníctva a tretieho sektora a podporiť vysokoškolákov v ich snahe preskúmať tieto oblasti. Okrem poskytnutia finančnej odmeny vo forme štipendia na vybrané vzdelávacie aktivity ich môže motivovať aj fakt, že najzaujímavejšie časti ich práce budú zverejnené v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu.

Bakalárske, diplomové, aj dizertačné práce prijíma Centrum pre filantropiu do 30. augusta 2013.

Informácie o podmienkach súťaže nájdete na: http://www.cpf.sk/sk/7-rocnik-sutaze/

Výsledky z predchádzajúceho ročníka: http://www.cpf.sk/sk/6-rocnik-sutaze/

Centrum pre filantropiu je nezisková organizácia, ktorá aktívne prispieva ku kultivácii filantropického prostredia na Slovensku a snaží sa zlepšovať celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu.

Kontakt:

Milica Danková, Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava, 02/54644682, 0915/454242, email: dankova@changenet.sk;

www.cpf.sk  ; www.facebook.com/cpf.sk  ;

www.linkedin.com/company/center-for-philanthropy-n.o.


< Späť