itretisektor | TS: Zelené školy na Hrad!

TS: Zelené školy na Hrad!

Na Bratislavskom hrade dnes privítali stovky detí, ktoré sa tam zúčastnili otvorenia prezentácie programu Zelená škola. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pri príležitosti dnešného Dňa Zeme pripravilo podujatie propagujúce environmentálnu výchovu na Slovensku. V priestoroch Galérie NR SR na západnej terase Bratislavského hradu je oddnes až do konca týždňa inštalovaná prezentácia mnohých projektov environmentálnej výchovy. Na jej otvorení sa zúčastnilo vyše 500 žiakov a učiteľov z viacerých škôl, ktoré sa aktívne venujú environmentálnej výchove. Celosvetovo je evidovaných okolo 40 000 takzvaných Zelených škôl, z toho na Slovensku viac ako 250.

Záštitu nad podujatím prevzala herečka Zuzana Kronerová a poslanec Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanec Huba sa vo svojom úvodnom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili nielen o vznik zaujímavej a pôsobivej výstavy, ale aj tým, ktorí projekt svojou každodennou aktivitou uvádzajú na jednotlivých školách do života. „Projekt Zelené školy patrí medzi to najlepšie, čo na Slovensku vo sfére starostlivosti o životné prostredie a v rámci smerovania k udržateľnejšej budúcnosti máme. Ak sa zhodneme na tom, že kvalita našich škôl zásadným spôsobom ovplyvňuje našu budúcnosť, potom sa zrejme zhodneme aj na tom, že od zelených škôl a ich kvality závisí to, či svet okolo nás bude zelený, krásny, zdravý, harmonický a udržateľný,“ vyhlásil Huba.

Počas dnešného otvorenia prezentácie organizátori pripravili bohatý program:

•    výučbové programy so zameraním na environmentálne témy ‐ žiaci a žiačky si prešli 6 stanovíšť, na ktorých si prakticky vyskúšajú, čo to znamená, keď je Deň Zeme na škole každý deň;

•    exkurziu na trase Devínska Kobyla – Devín;

•    tvorivé dielne, ekodivadielka a výstavky, ktoré zabezpečili školy zapojené v programe Zelená škola;

•    infostánky a aktivity v réžii bratislavských mimovládnych organizácií;

•    výstavu plagátov od Zelených škôl z celého Slovenska.

Program Zelená škola pomáha školám od roku 2004 realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými krokmi. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov a žiačok. Tí sa tak z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagogičkami a pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.

-    koordinátorka podujatia Jana Koťková – 0915 221 474, kotkova@zivica.sk

-    poslanec NR SR Mikuláš Huba – 0904 007 782, mikulas.huba@nrsr.sk

-    spoluorganizátor podujatia Richard Medal – 0905 469 707, medal@changenet.sk


< Späť