itretisektor | TS: Medzinárodný školský environmentálny projekt „Európske školy pre živú planétu“: Spustenie prihlasovania
  • ***Pojednávanie v izbe klienta***

    Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
    09.05. - 25.05.2018
    *** GDPR ***

TS: Medzinárodný školský environmentálny projekt „Európske školy pre živú planétu“: Spustenie prihlasovania

WWF a Nadácia ERSTE organizujú vzdelávací projekt pre žiakov z 11 krajín

Žiaci vo veku 13 – 16 rokov sa môžu prihlásiť do medzinárodného školského environmentálneho projektu organizácie WWF a Nadácie ERSTE s názvom „Európske školy pre živú planétu“. Žiaci z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny sú vyzvaní, aby vypracovali projekty na ochranu prírody na tému ekologická stopa a zdravé rieky. „Účastníci sa môžu tešiť na stretnutie so žiakmi z 11 európskych krajín,“ uviedla Barbara Tauscher, vedúca environmentálneho vzdelávacieho programu WWF v Rakúsku. „Prostredníctvom projektu Európske školy pre živú planétu chceme žiakom ukázať možnosti, ako aktívne pristupovať k životnému prostrediu a utvárať tak svoju budúcnosť.”

Termín odovzdania prihlášok je 9. júl 2013. Bližšie informácie a prihlasovací formulár je možné nájsť na adrese www.wwf.at/esfalp  .

Školský environmentálny projekt sa začne týždennou akadémiu pre žiakov a učiteľov v Rakúsku (27. 9. – 2. 10. 2013), v rámci ktorej ekologickí pedagógovia WWF a rôzni odborníci na ochranu prírody žiakom a učiteľom prostredníctvom workshopov a aktivít pod šírym nebom predstavia témy projektov: „Ekologická stopa – globálne vplyvy konzumného spôsobu života“, „Dunaj – európske záchranné lano“ a „Aktívne občianstvo – mobilizácia a motivácia ostatných“. Súčasťou programu bude aj projektový manažment, teambuilding a PR. Čas na vypracovanie a realizáciu projektov majú žiaci do konca školského roka. Nápady na projekty a ich realizácia závisia výlučne od kreativity žiakov, pričom aktivity sa môžu pohybovať od vystúpenia pouličného divadla či výstavy cez novinové články na pokračovanie až po akčné plány pre školy.

Počas školského roka je vývoj projektov na ochranu prírody možné sledovať prostredníctvom verejne dostupného interaktívneho blogu http://schools.foralivingplanet.eu, kde žiaci uverejňujú denníky, fotografie a videá z realizácie projektu a vymieňajú si svoje skúsenosti. Žiaci, učitelia a ktokoľvek iný, kto webovú stránku navštívi, môže komentovať jednotlivé projektové aktivity. V júni 2014 sa žiaci a učitelia stretnú v Rumunsku na záverečnom podujatí, kde predstavia svoje aktivity na ochranu prírody a podelia sa o svoje skúsenosti.

Účasť na školskom environmentálnom projekte je bezplatná. Zúčastnené triedy okrem toho získajú finančnú podporu na realizáciu svojich projektov na ochranu prírody. Oficiálnym jazykom projektu je angličtina.

Iniciatíva Európske školy pre živú planétu je dôležitou súčasťou našich cezhraničných vzdelávacích projektov. Sme radi, že počet mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do medzinárodných projektov prispievajúcich k ochrane životného prostredia, každý rok rastie“, hovorí Doraja Eberle, predsedníčka Správnej rady Nadácie ERSTE.

Bližšie informácie o projekte „Európske školy pre živú planétu“ a prihlasovací formulár nájdete na adrese www.wwf.at/esfalp  .

Kontaktné údaje:

Lisa Simon, tlačová hovorkyňa WWF, tel.: 43-1-488 17 215; 43 676 83 488 215, e-mail: lisa.simon@wwf.at

Andreea Gurau, Nadácia ERSTE, Komunikácia, tel.: 43-664 8425 425, e-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org


< Späť