itretisektor | TS: Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením
 • **Novinky v podpore audiovizuálnych diel**

  Prinášame Vám legislatívnu správu k novele vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte.
 • *** Podmienky pre vydanie školského poriadku***

  O tom, aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku a aký obsah má mať, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením

V dňoch 10. až 12. mája 2013 sa 16 detí s kardiologickým ochorením zúčastní multikultúrneho pobytu v hoteli Severka v Zákopčí a prežijú tak víkend plný zážitkovo-vzdelávacích aktivít. Víkendovku realizuje Klub Detskej Nádeje, z programu Európskej komisie Mládež v akcii, ako súčasť projektu „Čo sa v škole nenaučíš“. Projekt zahŕňa sériu štyroch pobytov pre deti s kardiologickým ochorením vo veku od 7 do 18 rokov, pričom každý z nich bude zameraný na inú tému.

Cieľom prvej realizovanej víkendovky je dozvedieť sa zaujímavé informácie o iných kultúrach, odstraňovaní xenofóbie, rasizmu a ochrane ľudských práv, svoje jazykové schopnosti si deti precvičia v spolupráci so zahraničnými dobrovoľníkmi. Súčasťou pobytu však bude i zábava a voľný čas. Prostredníctvom vybraných aktivít (kvízy, kreatívne hry, zábavný večer v multikultúrnom štýle) je deťom priblížiť fakt, že existuje mnoho kultúr a ak sa budeme vzájomne rešpektovať, môžeme spolu nažívať v mieri. To, že ľudia z inej kultúry či národa majú iné zvyklosti a robia niečo, čo s počiatku nechápeme, neznamená, že ide o menej vyspelú kultúru. Deti by si mali na konci pobytu uvedomiť, že už dnes žijeme v medzinárodnom prostrední a čím viac krajín a ľudí spoznáme, tým viac sa obohatíme aj my sami.

Počas pobytu budú deťom k dispozícii animátori, lekár a dvaja zahraniční dobrovoľníci, ktorí momentálne na Slovensku vykonávajú Európsku dobrovoľnícku službu.

Pobyt je financovaný z programu Európskej komisie a prostriedkov Klubu Detskej Nádeje, rodičia hradia len cestovné náklady.

Ďalšou zo série pobytových akcií pre detských kardiologických pacientov je pripravovaný 11-ty ročník KARDIO tábora, ktorý sa bude konať od 29.6 do 13.7.2013 v Pružine. Pobyt bude hradený z asignácie 2% dane z príjmu Klubu Detskej Nádeje a získaných grantov. Na KARDIO tábor je možné sa ešte prihlásiť do 20.mája 2013 prostredníctvom stránky www.kdn.sk.

Doplňujúce informácie:

Klub Detskej Nádeje je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí v oblasti onkológie a kardiológie. KDN vzniklo v roku 1998 a jeho členmi sú mladí ľudia z radov vysokoškolských študentov. Hlavnou aktivitou združenia sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre.

Kontakt pre ďalšie informácie:

Mgr. Jana Haládiková,

tel: 0903 359 756,

email: aknaj.ha@gmail.com< Späť