itretisektor | TS: Naše Mesto zapojí stovky dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v 11 slovenských mestách
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Naše Mesto zapojí stovky dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v 11 slovenských mestách

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na podujatia Naše Mesto, v rámci ktorého budú skrášľovať svoje okolie v 11 slovenských mestách. Počas najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia v strednej Európe, ktoré sa uskutoční už v júni, budú pomáhať stovky dobrovoľníkov.

Každý môže prispieť k tomu, ako bude vyzerať mesto, v ktorom žije. Aj o tom je myšlienka Nášho Mesta, ktoré sa tento rok uskutoční v Bratislave, Galante, Seredi, Šali, Žiline, Partizánskom, Košiciach, Liptovskom Hrádku a v Spišskej Novej Vsi. K novým mestám sa tento rok pridali aj Trnava a Poprad.

Naše Mesto je určené najmä dobrovoľníkom z firiem, ktoré venujú ich pracovný čas na skrášľovanie svojho okolia. Do 3. júna sa však môžu prihlasovať aj dobrovoľníci z radov verejnosti. Dobrovoľníci majú na webe www.nasemesto.sk na výber z viac ako 350 rôznych aktivít na Slovensku. Sami sa rozhodnú, kde budú pomáhať. Dobrovoľnícke aktivity si navrhli školy, škôlky, mestá, neziskovky, ale aj občianske iniciatívy, ktoré potrebujú pomoc.

Milovníkov vody čaká čistenie Malého Dunaja na člnkoch. Dobrovoľníci budú skrášľovať aj priestory Kamenného námestia v Bratislave, aby z neho vznikol priestor pre ľudí. Do budúcna sa tam plánujú kultúrne akcie a malé koncerty, ale najprv je treba priestor vyčistiť a upraviť. Ďalší dobrovoľníci budú čistiť Ostrovné lúčky od náletových krovín, aby sa lesostepi mohli ďalej rozrastať a poskytnúť pohľad na kvitnúce orchidei. Pod mostom Lafranconi pribudne oživený priestor so zeleňou a s dažďovou záhradou.

V Trnave sa dobrovoľníci môžu zapojiť do maľovania zanedbaných preliezok na jednom zo sídlisk, v Nových Zámkoch budú spoločne čistiť lesopark Berek, v Žiline treba upratať a pripraviť priestor kunsthalle, aby sa v Novej synagóge mohol uskutočniť program s workshopmi pre deti. V Žiline sa plánuje maľovanie lavičiek a sadenie kríkov na nefunkčných a schátralých plochách, pomoc potrebujú aj v Dome charity sv. Kamila a sv. Vincenta, aby ľudia bez domova mohli žiť v dôstojných podmienkach.

Vychytávkou tohto ročníka je aj pomoc na hradných zrúcaninách. Na Hrade Revište pri Žarnovici je treba pozbierať uvoľnené kamene, na Blatnickom hrade sa bude likvidovať náletová zeleň. Košičania môžu pomáhať pri záchrane hradu Slanec.

Nadácia Pontis počas Nášho Mesta myslí aj na seniorov a znevýhodnených klientov sociálnych zariadení, ktorí sú často izolovaní od vonkajšieho prostredia. V Galante už po tretíkrát pôjdu dobrovoľníci a seniori do cukrárne, v Spišskej Novej Vsi budú tvoriť v pracovnej dielni s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí žijú v domove sociálnych služieb. V iných mestách plánujú turnaje v petanque, spoločné opekačky a výlety do okolia.

***********

Nadácia Pontis       www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Každoročne odovzdáva ocenenie Via Bona Slovakia za najlepšie aktivity firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Spravuje 15 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity a spravuje darcovský sociálny portál www.DobraKrajina.sk Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum, ktoré presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a skúsenosti Slovenska z tranzície odovzdáva v Moldavsku, na Balkáne, ale aj v Tunisku. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, ktorá je založená na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.


< Späť