itretisektor | TS: podujatie pre aktívnych učiteľov

TS: podujatie pre aktívnych učiteľov

Pre aktívnych a inovatívnych učiteľov pripravila nezisková organizácia Indícia aj tento rok Letnú školu Moderných učiteľov. Týždňové podujatie sa bude konať počas augusta v Pribyline. Letná škola ponúka učiteľom všetkých vzdelávacích stupňov jednak zaujímavý odborný program, ale tiež novú inšpiráciu a aktívny relax v príjemnom prostredí s ľuďmi podobnej „krvnej skupiny“.

Pre aktívnych a inovatívnych učiteľov pripravila nezisková organizácia Indícia aj toto leto zaujímavé podujatie. Letná škola Moderných učiteľov je určená všetkým učiteľom a riaditeľom škôl, ktorí chcú leto využiť nielen na nazbieranie nových síl, ale aj na načerpanie inšpirácie a vzájomnú výmenu cenných skúseností. Letná škola Moderných učiteľov sa bude konať v Pribyline, v termíne od 10. do 16. augusta 2013. Ubytovanie a program budú zabezpečené v hoteli Mier v prekrásnej Račkovej doline. Odborný program bude vyvážený a zostavený tak, aby spĺňal požiadavky učiteľov rôznych vzdelávacích stupňov.

Deň na letnej škole začne úvodnou prednáškou venovanou témam, ktoré sa týkajú všetkých učiteľov. Prednáška bude plná inšpirácií a námetov na zamyslenie. O svoje názory a skúsenosti sa prídu podeliť napr. Vladimír Burjan z EXAMu a Daniel Bútora zo Škôl C.S. Lewisa. Následne bude predpoludňajší odborný program členený na tri paralelne prebiehajúce prednášky a nadväzujúce workshopy, a to zvlášť:

•    pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (ponúkané témy: písmo Comenia Script, Sfumato – Splývavé čítanie, matematika podľa prof. Hejného, Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ (robotika a programovanie), Knihy a čítanie s Tiborom Hujdičom, Autokorektívne karty, Inovatívne didaktické pomôcky, DETI – základy pre rozvoj čítania s porozumením a celoživotného vzťahu k čítaniu),

•    pre učiteľov 2. stupňa ZŠ (ponúkané témy: Integrované tematické vyučovanie na 2. stupni ZŠ, Informatika pre 2. stupeň ZŠ (robotika a programovanie), Knihy a čítanie s Tiborom Hujdičom, Inovatívne didaktické pomôcky, Školský TEDx (príklad ZŠ Sačurov), Ako je to s finančnou gramotnosťou na vašej škole?, Projektové vyučovanie na 2. stupni),

•    pre učiteľov SŠ (ponúkané budú témy ako Maturita – učiť a skúšať zmysluplne, Esej na 5 odsekov – zmysel a význam štruktúrovanej eseje, Vyučovanie charakteru, Ako je to s finančnou gramotnosťou na vašej škole?, Predmetové prepojenie s globálnymi témami).

Popoludňajší program bude zameraný viac na relax, pričom jeho súčasťou budú aj burzy nápadov, tvorivé dielne, športy a krúžky (napr. fotokrúžok pod vedením Romana Baranoviča, či krúžok venovaný využitiu IKT v práci učiteľa pod vedením Petra Farárika). Jedno popoludnie pripraví akčný outdoorový program zameraný na zážitkové vzdelávanie Štúdio zážitku. Ponúkneme aj diskusný workshop venovaný aktivitám klubu škôl Pallas Athena, a tiež aj praktické návody na to, ako využívať burzu výučbových materiálov – portál eKatedra. Ani tento rok nebude chýbať 1 deň na intenzívny networking, t.j. výlety či exkurzie. Počas neho tí zdatnejší možno vystúpia na Kriváň. Iní môžu využiť napr. blízkosť Múzea liptovskej dediny.

Viac informácií o Letnej škole Moderných učiteľov možno nájsť na webovej stránke Indície. Prihlasovanie na bude otvorené do 30. júna 2013, resp. do naplnenia kapacity hotela. Prezentácie a videozáznamy z predošlých podujatí Indície nájdete na portáli www.ucimeprezivot.sk.

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Dana Palacková, Indícia, n.o., Karloveská 32, 841 04 Bratislava

www.indicia.sk, e-mail: dana.palackova@indicia.sk, tel.: 0907 271 671< Späť