itretisektor | TS: Projekty 24. kola DMS

TS: Projekty 24. kola DMS

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. Od 1. júna je možné DMS správou podporiť šesť nových a zaujímavých projektov.

Do 31. marca 2014 môžu darcovia podporiť Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR), ktorého poslaním je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu na to, či postihnutí, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia. Cieľom projektu s názvom „Nechcem, ale musím!“ je realizácia kampane, ktorou chce ZPMP v SR presvedčiť verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. Je to kampaň ktorá bude dlhodobo informovať o potrebe meniť postoje k ľuďom s mentálnym postihnutím, k podpore ich práv a možností zaradiť sa do prirodzeného spôsobu života.. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS ZRKADLO na číslo 877.

Do 31. mája 2014 je možné prispieť aj organizácii Truc sphérique a tým podporiť jeho projekt s názvom „NOVÁ SYNAGOGA / KUNSTHALLE ŽILINA“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS SYNAGOGA na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu budovy neologickej synagógy Petra Behrensa v Žiline na kunsthalle.

SMS správa v tvare DMS MOTYL môže prispieť Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) a jej projektu „Belasý motýľ - pre ľudí so svalovou dystrofiou“. Ide o projekt, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na doplatenie kompenzačných pomôcok nevyhnutných pre život so svalovou dystrofiou. Táto zbierka potrvá do 31. decembra 2013.

Do projektu DMS sa zapojila aj organizácia SP so svojím projektom „ZAPOJ SA!“, ktorý je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu organizovaných naším združením ale aj inými neziskovými organizáciami v SR. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na na úhradu nákladov spojených s realizáciou pravidelných verejných stretnutí pre mladých, na financovanie víkendových nácvikov hudobno-dramatických produkcií či na nákup materiálu a výrobu kulís pre účely vystúpení s pripravenou produkciou výchovného charakteru. Pre podporu tohto projektu stačí zaslať SMS správu v tvare DMS GODZONE na číslo 877 do 31.januára 2014.

SMS správa s textom DMS DETOMPREZIVOT poslaná na číslo 877 do konca roka 2013 pomôže aj OZ Deťom pre život a jeho zbierke k projektu „Charitatívna cyklojazda - Na bicykli deťom“. Ide o zbierku, ktorej cieľom je upozorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa detí z onkologických ochorení je obrovská. Získané prostriedky budú použité na regeneračno-rekondičné pobyty pre onkologických detských pacientov.

Prostredníctvom SMS správy je od 1.júla 2013 do 30.9.2013 možné podporiť aj Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku a jeho projekt „Boj proti hladu – Pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti, Hondurase, Ukrajine v Rusku a v Albánsku“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS VINCENT na číslo 877. Cieľom projektu je podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú priamo na konkrétne projekty realizované na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a na Hondurase projekty realizované Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul – lazaristami – obrábanie pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdelávania, lovu rýb. V Albánsku podporíme misiu milosrdných sestier Satmárok.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk  .

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o.< Späť