itretisektor | TS: Tisícky dobrovoľníkov pomôžu v slovenských mestách

TS: Tisícky dobrovoľníkov pomôžu v slovenských mestách

Viac ako 6000 dobrovoľníkov bude už tento piatok a v sobotu pomáhať v 11 slovenských mestách počas podujatia Naše Mesto. Sami si mohli vybrať z 500 rôznych aktivít po celom Slovensku.

Chce to dobrodružné povahy

Novinkou tohto roka je, že dobrovoľníci budú pomáhať aj pri záchrane 9 hradných zrúcanín po celom Slovensku. Niektoré aktivity si vyžadujú aj dobrodružné povahy, ktoré sa neboja blata a prekvapení nájdených v riekach. Bratislavskí dobrovoľníci budú v gumákoch čistiť koryto rieky Vydrica, ale aj vody Malého Dunaja na člnkoch. Neudržiavaný amfiteáter pod Devínom potrebuje vyčistiť a upraviť. Najviac dobrovoľníkov na jednom mieste bude na železničnej stanici Bratislava - Filiálka. Je to stará vlaková stanica, z ktorej sa časom stala čierna skládka. Až 130 dobrovoľníkov bude túto zanedbanú lokalitu čistiť od nánosov stavebného odpadu, divokej buriny a zasypávať kanalizačné poklopy. Cieľom nadšencov je, aby sa časom z tohto miesta vytvoril priestor pre ľudí. Podobne veľká skupina vezme do rúk farby a štetce a piatok dopoludnia budú maľovať smetné koše v Starom Meste v Bratislave. Priestor pod mostom Lafranconi sa premení na rekreačnú zónu so zeleným mobiliárom a dobrovoľníci zaujímavými svietidlami v nasvietia zastávku pod mostom SNP.

K dobrovoľníkom sa pridajú aj generálni riaditelia zapojených firiem. V Pečnianskom lese budú čistiť vodou zaplavený bunker BS 4, ktorý je v správe Múzea petržalského opevnenia. Bunker postavili v 30. rokoch ako súčasť československej pohraničnej línie. Top manažéri budú odstraňovať blato a haluzinu, naplavené konáre, čistiť interiér bunkra a mačetami vysekajú náletové kroviny, ktoré za sebou ukrýva protitankový príkop. Z kameňov v okolí spevnia prístup do bunkra, aby tam v prípade dažďov nevznikalo blato.

11 miest a 7 obcí za dva dni

Okrem hlavného mesta sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe zapoja dobrovoľníci z Trnavy, Galanty, Serede, Šale, Partizánskeho, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Popradu, Košíc a zo Spišskej Novej Vsi. V Galante je veľa dobrovoľníkov, ktorí v meste pracujú, ale nežijú tam. Spolu sa ich zapojí 620 a budú pomáhať aj v priľahlých obciach. Dobrovoľníci v Galante obnovia mestský amfiteáter, v blízkych obciach vyčistia detské ihriská, miestny cintorín a v Palárikove natrú drevené konštrukcie v parku. V Nových Zámkoch vyčistia lesopark Berek, ktorý ostal zatopený minulotýždňovými povodňami.

Naše Mesto nezabúda ani na seniorov a ľudí v núdzi. V mnohých mestách vezmú imobilných alebo zdravotne znevýhodnených ľudí na prechádzku do mesta alebo na výlet do prírody. V bratislavskom Depaule dobrovoľníci pomôžu s triedením šatstva a v Ružinove budú variť guláš pre ľudí bez domova, niektorí si vyskúšajú aj večerný výdaj stravy. V Spišskej Novej Vsi zasa dobrovoľníci budú tvoriť spolu s klientmi sociálneho zariadenia v pracovnej dielni.

Trnava sa zapája do Nášho Mesta prvýkrát. Patrí k najaktívnejším mestám v počte navrhnutých aktivít, ale aj zapojených zamestnancov, ktorí sa pridajú k dobrovoľníkom. Ihriská z čias socializmu premenia na farebné miesta pre deti, pomôžu v útulku pre psov a s maľovaním lavičiek v mestskom parku. Tradične nechýbajú ani aktivity v Tatrách. Tentokrát budú dobrovoľníci pomáhať pri odstraňovaní následkov veternej kalamity a pri rekonštrukčných prácach v galérii Encián na Skalnatom plese. V Seredi budú dobrovoľníci čistiť miestnu hrádzu a v Spišskej Novej Vsi pomôžu v zoologickej záhrade. V Žiline budú pomáhať v cyklodielni Recykel, ktorá ponúka opravu a vypožičiavanie bicyklov v meste. Dobrovoľníci zo Šale budú rozširovať detský kútik v lesoparku a budovať stojany na bicykle a odpadkové koše.

V Košiciach ešte stále potrebujú pomoc dobrovoľníkov pri príprave plagátov pre sociálne divadlo Hopi Hope, ktoré sa venuje mladým s postihnutím a potrebujú ich aj v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry počas výstavy White Noise a multižánrového podujatia Imaginácie. V Partizánskom sa dobrovoľníci zmenia na školníkov a budú maľovať ploty a strávia s rómskymi deťmi tvorivé popoludnie maľovaním na textil. V Liptovskom Hrádku dostane nový šat lávka nad riekou Belá a záhradkári budú sadiť stromy a pripravovať záhony zelených oáz na mikulášskom sídlisku Podbreziny.

Podujatie firemného organizuje Nadácia Pontis spolu so skupinou firiem Engage. Zapojilo sa do neho 80 spoločností, ktoré umožnili svojim zamestnancom prispieť k tomu, ako vyzerá mesto v ktorom žijú a pracujú. Aktivity si navrhlo takmer 200 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí.

*****************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 14 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje transparentnosť, diverzitu na pracoviskách a ochranu životného prostredia v podnikaní. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku. Slovenské skúsenosti z tranzície zdieľa na Balkáne, Egypte i v Tunisku. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Nadácia Pontis tiež spravuje unikátny darcovský portál Dobrakrajina.sk a on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk  .< Späť