itretisektor | TS: Hlasujte za dobré skutky i za podobu Slovenska

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Hlasujte za dobré skutky i za podobu Slovenska

Počas jesene udelia návštevníci darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk jednu z cien Detský čin roka 2013 a zároveň rozhodnú o tom, kto získa finančnú podporu v súťaži Reštart Slovensko.

Už niekoľko dní môžu návštevníci darcovského portálu na jeho špeciálnej podstránke DetskyCin.LudiaLudom.sk  rozhodovať o špeciálnej cene v on-line hlasovaní Detského činu roka 2013. „Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali sme preto cestu ako ich predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Vďaka tomu, že sa darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk stal partnerom projektu, môžeme ich prezentovať online. Detský čin roka sa tak po prvý raz otvára smerom k dospelým, ktorí môžu prispieť na projekt, podporiť dobro, a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí,“ hovorí organizátorka projektu Alexandra Broadhurst - Petrovická.

Návštevníci môžu spolurozhodovať priamo na stránke stlačením hlasovacieho tlačidla alebo funkcionalitou Like najväčšej sociálnej siete Facebook, vďaka čomu sa správa o detských dobrých skutkoch šíri ďalej. V predbežnom poradí vedie príbeh školáčky Vlasty, ktorá sa stará o ťažko chorú mamu i celú domácnosť. Za prvý týždeň od spustenia hlasovania získala viac ako tisíc hlasov.

Tie stovky hlasov nás veľmi príjemne prekvapili a veľmi sa tešíme, že dobro sa šíri krajinou. Že správa o tom, aké skvelé skutky vedia robiť aj tí najmenší, má úspech,“ popisuje Magda Fábryová, projektová manažérka Detského činu roka.

Projekt ReŠtart Slovensko už po druhý raz organizuje Centrum pre filantropiu, tohto roku ale premiérovo na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Projekt je určený pre aktívnych občanov, študentov, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či startupistov, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu, otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach, či v oblasti rovnosti a tolerancie.

ReŠtart Slovensko vytvára priestor pre tých, ktorí sú presvedčení, že naša spoločnosť potrebuje re-štartovať a neostávajú len pri teoretizovaní a neboja sa vyskúšať niečo nové a experimentovať. Aj keď digitalizácia našich životov obsahuje v sebe isté úskalia, je zjavné, že mnoho problémov, s ktorými sa potýkame vo verejnom off-line priestore sa aspoň čiastočne, ak nie úplne, dá zmierňovať, alebo odstraňovať on-line riešeniami - mobilnými alebo webovými aplikáciami. ReŠtart ponúka podporné prostredie pre tú časť aktívnej občianskej verejnosti, ktorá má nápady a námety ako využiť mobilné technológie pre tento účel a spája ich s tými, ktorí vedia, ako takéto riešenia technologicky zrealizovať,“ vysvetľuje riaditeľ Centra pre filantropiu (CpF) Boris Strečanský.

Na stránke ReStart.LudiaLudom.sk si môžu autori svoj projekt zaregistrovať. Na základe hlasov verejnosti koncom mesiaca 20 najobľúbenejších dostane na stôl odborná porota. Tá z nich vyberie finálovú desiatku, z ktorej, opäť podľa hlasov verejnosti, vzíde trojica víťazov. Tí dostanú po 5-tisíc eur od generálneho partnera súťaže, správcu národnej domény .SK, spoločnosti SK-NIC, a. s.

ĽudiaĽuďom.sk nie je len o darcovstve. Zmysel nášho projektu je omnoho širší. Chceme pomáhať robiť dobro, šíriť informácie o tých, ktorí sa dokážu nezištne obetovať a byť nápomocní ľuďom, ktorí to s našou krajinou myslia dobre. Aj preto sme radi, že ĽudiaĽuďom.sk je platformou pre skvelé aktivity ako je Detský čin roka či Reštart Slovensko,“ dodáva šéf projektu ĽudiaĽuďom.sk Roland Kyška.


< Späť