itretisektor | DEADLINE EXTENSION for paper applications: October 31, 2013

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

DEADLINE EXTENSION for paper applications: October 31, 2013

Invitation & Call for Paper Proposals:

The 22nd NISPAcee Annual Conference 2014

DEADLINE EXTENSION for applications with paper proposals: October 31, 2013

Dear Colleagues,

We would like to inform you about the extension of deadline for the applications with the paper proposals for:

22nd NISPAcee Annual Conference "Government vs. Governance in Central and Eastern Europe”, May 22-24, 2014 / Budapest, Hungary.

The conference is organized under the auspices of the Hungarian Ministry of Public Administration and Justice. The event is organized in cooperation with Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungaryand National University of Public Service, Budapest, Hungary.

Paper proposals are invited on:

SESSIONS:

1. Main conference theme

2. General session

3. Colloquium for practitioners: deadline for submissions of proposals to this session is January 31, 2014

WORKING GROUPS:

I. Working Group on Local Government

II. Working Group on e-Government

III. Working Group on Civil Service

IV. Working Group on Public Administration Reform

V. Working Group on Internationalization and Networking of Public Administration Studies and Civil Servant's Training Systems

VI. Working Group on Public Finance and Public Finance Management

VII. Working Group on Public Policy Analysis Development Issues

VIII. Working Group on Public Administration Education

IX. Working Group on Local Public Policies

X. Working Group on Good Governance, Human Rights and Development

XI. Public Administration During Transition, Change and Uncertainty

XII. Administration and Management of Internal Security Agencies

PANELS:

1. Islamic Public Administration

2. Max Weber and Public Administration Today

3. Joint ASPA-NASPAA-NISPAcee Study Group on Cutback Management

4. Governance of Territories and Regional Development: Best Concepts and Practices

5. Presentation of Projects Relevant for the Region: deadline for submissions of proposals to this panel is January 31, 2014

The Invitation and Calls for Paper Proposals are available on the Conference page: www.nispa.org/conference2014

The conference web page is optimised for tablets and smartphones.

The On-line application link is available on www.nispa.org/conference2014/application

DEADLINE for applications: October 31, 2013

Online registration for the annual conference will be opened in December 2013.

Best regards,

NISPAcee Secretariat

Polianky 5

841 01 Bratislava 42

Slovak Republic

Phone / Fax: 421 2 6428 5557

E-mail: nispa@nispa.org


< Späť