itretisektor | DEADLINE EXTENSION for paper applications: October 31, 2013
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

DEADLINE EXTENSION for paper applications: October 31, 2013

Invitation & Call for Paper Proposals:

The 22nd NISPAcee Annual Conference 2014

DEADLINE EXTENSION for applications with paper proposals: October 31, 2013

Dear Colleagues,

We would like to inform you about the extension of deadline for the applications with the paper proposals for:

22nd NISPAcee Annual Conference "Government vs. Governance in Central and Eastern Europe”, May 22-24, 2014 / Budapest, Hungary.

The conference is organized under the auspices of the Hungarian Ministry of Public Administration and Justice. The event is organized in cooperation with Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungaryand National University of Public Service, Budapest, Hungary.

Paper proposals are invited on:

SESSIONS:

1. Main conference theme

2. General session

3. Colloquium for practitioners: deadline for submissions of proposals to this session is January 31, 2014

WORKING GROUPS:

I. Working Group on Local Government

II. Working Group on e-Government

III. Working Group on Civil Service

IV. Working Group on Public Administration Reform

V. Working Group on Internationalization and Networking of Public Administration Studies and Civil Servant's Training Systems

VI. Working Group on Public Finance and Public Finance Management

VII. Working Group on Public Policy Analysis Development Issues

VIII. Working Group on Public Administration Education

IX. Working Group on Local Public Policies

X. Working Group on Good Governance, Human Rights and Development

XI. Public Administration During Transition, Change and Uncertainty

XII. Administration and Management of Internal Security Agencies

PANELS:

1. Islamic Public Administration

2. Max Weber and Public Administration Today

3. Joint ASPA-NASPAA-NISPAcee Study Group on Cutback Management

4. Governance of Territories and Regional Development: Best Concepts and Practices

5. Presentation of Projects Relevant for the Region: deadline for submissions of proposals to this panel is January 31, 2014

The Invitation and Calls for Paper Proposals are available on the Conference page: www.nispa.org/conference2014

The conference web page is optimised for tablets and smartphones.

The On-line application link is available on www.nispa.org/conference2014/application

DEADLINE for applications: October 31, 2013

Online registration for the annual conference will be opened in December 2013.

Best regards,

NISPAcee Secretariat

Polianky 5

841 01 Bratislava 42

Slovak Republic

Phone / Fax: 421 2 6428 5557

E-mail: nispa@nispa.org


< Späť