itretisektor | TS: Deň otvorených dverí Zariadenia podporovaného bývania
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Deň otvorených dverí Zariadenia podporovaného bývania

Dňa 7.11.2013 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Zariadení podporovaného bývania na Hanulovej 3 v bratislavskej Dúbravke.

V zariadení podporovaného bývania žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Ide o trojizbový byt, kde sa títo ľudia snažia samostatne starať o chod domácnosti a aktívne tráviť voľný čas. Zriaďovateľom sociálnej služby je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Byt poskytla do dlhodobého prenájmu MČ Bratislava Dúbravka. Združenie v súčasnosti realizuje podporný projekt „Aj my chceme žiť samostatne“, zameraný na zlepšovanie kvality života obyvateľov zariadenia.

„Keďže zariadenie podporovaného bývania nefunguje vo vákuu, ale v reálnom prostredí a komunite, chceme, aby ľudia žijúci v tomto prostredí mali možnosť získať osobnú a priamu skúsenosť s tým, čo vlastne zariadenie podporovaného bývania je a ako v ňom jeho obyvatelia žijú. Zvyšovanie povedomia verejnosti prostredníctvom Dňa otvorených dverí hrá kľúčovú úlohu úspešnej integrácie a plnohodnotného zaradenia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti“, uviedla vedúca Zariadenia podporovaného bývania ZPMP v SR, Lucia Takáčová.

Dvere Zariadenia podporovaného bývania budú otvorené dňa 7.11.2013 medzi 15.00 a 18.00 h. na Hanulovej 3, Bratislava – Dúbravka pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať nás a fungovanie nášho zariadenia.

Na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení prispieva formou dotácie Bratislavský samosprávny kraj. Projekt „Aj my chceme žiť samostatne“ podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, v rámci programu Energia pre život.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Kontakt: Karola Pavlíková, Tel.: 02/63814968, e-mail: asistent@zpmpvsr.sk, www.zpmpvsr.sk  


< Späť