itretisektor | TS: Tu žijeme a pomáhame - 8 000 EUR pre aktívnych zamestnancov.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 • Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

  O tom, či je možné na pracovnú pozíciu opatrovateľky zamestnať uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér/sanitár bez absolvovaného opatrovateľského kurzu, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Tu žijeme a pomáhame - 8 000 EUR pre aktívnych zamestnancov.

Prvý ročník nového grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME dnes otvorila Karpatská nadácia. Na podporu projektov je pripravená celková suma 8 000 EUR.

Podpora verejne prospešných aktivít, motivácia k dobrovoľníctvu a podpora angažovanosti vlastných zamestnancov je dôvodom, prečo sa firma LEAR Corporation Seating Slovakia s.r.o. z Prešova rozhodla zapojiť do rozvoja regiónu. Týmto sa stala prvou prešovskou firmou, ktorá spolupracuje s Karpatskou nadáciou na tomto koncepte.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a malé nenáročné projekty, na ktoré upozornia zamestnanci firmy a budú v nich aktívne zapojení. Grant vo výške 1 000 EUR môžu získať komunitné iniciatívy na podporu vzdelávania, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít a dobrovoľníctvo. O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Karpatská nadácia prijíma žiadosti do 15. 1. 2014.

LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o. je jednou z najvýznamnejších spoločností sídliacich na území Prešovského samosprávneho kraja a sme radi, že sme spoločne s nimi mohli vytvoriť zamestnanecký program, ktorý by odzrkadľoval ich prepojenie s týmto regiónom,“ povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a dodala: „Tento program je príležitosťou pre zamestnancov a aktívne neziskovky zmeniť svoje okolie k lepšiemu.

Program je financovaný asignáciou dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Ďalšie informácie pre média poskytne:

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka,

tel.: 055/622 11 52,

e-mail: info@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 18 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR.


< Späť