itretisektor | TS: Tu žijeme a pomáhame - 8 000 EUR pre aktívnych zamestnancov.
 • Prichádza najdôležitejší zákon pre neziskový sektor

  Od začiatku priamo komunikujeme s MV SR a prinesieme Vám kompletné informácie z procesu jeho pripomienkovania, pripravujeme na stránkach portálu presné vzory a termíny pre jednotlivé neziskové právne formy
 • Návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

  Vypracovali sme pre Vás legislatívnu správu k poslaneckému návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorého cieľom je vytvoriť nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Zamestnávanie: K nároku na pomernú časť dovolenky

  Viac k uplatneniu tohto nároku v spracovanej prípadovej štúdii.
 • 2% z dane: Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na rok 2017

  Nenašla sa Vaša organizácia v zozname prijímateľov 2% na rok 2017? O postupe riešenia vzniknutej situácie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Tu žijeme a pomáhame - 8 000 EUR pre aktívnych zamestnancov.

Prvý ročník nového grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME dnes otvorila Karpatská nadácia. Na podporu projektov je pripravená celková suma 8 000 EUR.

Podpora verejne prospešných aktivít, motivácia k dobrovoľníctvu a podpora angažovanosti vlastných zamestnancov je dôvodom, prečo sa firma LEAR Corporation Seating Slovakia s.r.o. z Prešova rozhodla zapojiť do rozvoja regiónu. Týmto sa stala prvou prešovskou firmou, ktorá spolupracuje s Karpatskou nadáciou na tomto koncepte.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a malé nenáročné projekty, na ktoré upozornia zamestnanci firmy a budú v nich aktívne zapojení. Grant vo výške 1 000 EUR môžu získať komunitné iniciatívy na podporu vzdelávania, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít a dobrovoľníctvo. O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Karpatská nadácia prijíma žiadosti do 15. 1. 2014.

LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o. je jednou z najvýznamnejších spoločností sídliacich na území Prešovského samosprávneho kraja a sme radi, že sme spoločne s nimi mohli vytvoriť zamestnanecký program, ktorý by odzrkadľoval ich prepojenie s týmto regiónom,“ povedala riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a dodala: „Tento program je príležitosťou pre zamestnancov a aktívne neziskovky zmeniť svoje okolie k lepšiemu.

Program je financovaný asignáciou dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Ďalšie informácie pre média poskytne:

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka,

tel.: 055/622 11 52,

e-mail: info@karpatskanadacia.sk.

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 18 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR.


< Späť