itretisektor | TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny
 • ***Legislatíva - možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby***

  Zapojte sa do tvorby návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, či nového návrhu nariadenia o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk. Viac v tlačových správách.
 • Právne aspekty firemného dobrovoľníctva

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny

Prostredníctvom poskytnutia príspevku na neformálnu pracovnú cestu do rozvojovej krajiny chcú Platforma MVRO a PDCS ponúknuť novinárom možnosť získať jedinečnú skúsenosť s pokrývaním tém rozvojovej spolupráce priamo z rozvojovej krajiny.

Príspevok je určený novinárom a dokumentaristom - zástupcom slovenských televíznych, rozhlasových, printových a on-line médií (ďalej len novinári). Cesty sa môže zúčastniť aj dvojica novinárov (napríklad 2 novinári alebo novinár a kameraman).

Termín konania cesty: začiatok decembra 2013, približne 10 dní

Cieľové krajiny: Burkina Faso, Južný Sudán, Kambodža, Vietnam, prípadne ďalšie rozvojové krajiny

Tematické zameranie cesty a výstupov: najmä agro-ekológia, vzdelávanie, sociálno-ekonomický rozvoj, zdravotníctvo, dôstojná práca (napr. textilný priemysel)

Financovanie:

Počas pobytu bude novinárovi poskytnutý príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s jeho letom do rozvojovej krajiny, miestnou dopravou, vízami a ubytovaním maximálne do výšky 1 500 eur/novinár. Očkovanie, poistenie a stravu si hradí novinár sám. Novinár takisto znáša náklady spojené s prípravou a odvysielaním/uverejnením mediálnych výstupov.

Výstupy:

Ponávratové aktivity novinára by sa mali zamerať na prípravu, spracovanie najmenej 3 mediálnych výstupov (články, videá, reportáže, rozhovory, prezentácie, a pod.) a ich odvysielanie/uverejnenie v televíznych, rozhlasových, printových a on-line médiách do 31. decembra 2013. Výstupy je možné pripraviť a odvysielať/uverejniť aj počas pobytu novinára v cieľovej krajine.

Spôsob prihlasovania:

V prípade záujmu zašlite prosím najneskôr do 10.11.2013 na info@mvro.sk a súčasne na katarina@pdcs.sk Váš životopis, ukážku v minulosti publikovaných prác v súvislosti s témami rozvojovej spolupráce alebo témami, na ktoré sa plánujete zamerať počas Vašej cesty, ako aj stručný motivačný list, ktorý by mal obsahovať najmä tieto informácie:

 • zdôvodnenie motivácie zúčastniť sa cesty a jazykové predpoklady
 • návrh tém, ktoré máte záujem pokryť v cieľovej krajine
 • zoznam médií, v ktorých zverejníte Vami pripravené výstupy

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na konkrétny čas na osobné stretnutie 13.11.2013 do priestorov Platformy MVRO.

Bližšie informácie: http://www.mvro.sk/sk/aktuality/369-platforma-mvro-v-spolupraci-s-pdcs-o-z-podpori-cestu-novinarov-do-rozvojovych-krajin


< Späť