itretisektor | TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny

Prostredníctvom poskytnutia príspevku na neformálnu pracovnú cestu do rozvojovej krajiny chcú Platforma MVRO a PDCS ponúknuť novinárom možnosť získať jedinečnú skúsenosť s pokrývaním tém rozvojovej spolupráce priamo z rozvojovej krajiny.

Príspevok je určený novinárom a dokumentaristom - zástupcom slovenských televíznych, rozhlasových, printových a on-line médií (ďalej len novinári). Cesty sa môže zúčastniť aj dvojica novinárov (napríklad 2 novinári alebo novinár a kameraman).

Termín konania cesty: začiatok decembra 2013, približne 10 dní

Cieľové krajiny: Burkina Faso, Južný Sudán, Kambodža, Vietnam, prípadne ďalšie rozvojové krajiny

Tematické zameranie cesty a výstupov: najmä agro-ekológia, vzdelávanie, sociálno-ekonomický rozvoj, zdravotníctvo, dôstojná práca (napr. textilný priemysel)

Financovanie:

Počas pobytu bude novinárovi poskytnutý príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s jeho letom do rozvojovej krajiny, miestnou dopravou, vízami a ubytovaním maximálne do výšky 1 500 eur/novinár. Očkovanie, poistenie a stravu si hradí novinár sám. Novinár takisto znáša náklady spojené s prípravou a odvysielaním/uverejnením mediálnych výstupov.

Výstupy:

Ponávratové aktivity novinára by sa mali zamerať na prípravu, spracovanie najmenej 3 mediálnych výstupov (články, videá, reportáže, rozhovory, prezentácie, a pod.) a ich odvysielanie/uverejnenie v televíznych, rozhlasových, printových a on-line médiách do 31. decembra 2013. Výstupy je možné pripraviť a odvysielať/uverejniť aj počas pobytu novinára v cieľovej krajine.

Spôsob prihlasovania:

V prípade záujmu zašlite prosím najneskôr do 10.11.2013 na info@mvro.sk a súčasne na katarina@pdcs.sk Váš životopis, ukážku v minulosti publikovaných prác v súvislosti s témami rozvojovej spolupráce alebo témami, na ktoré sa plánujete zamerať počas Vašej cesty, ako aj stručný motivačný list, ktorý by mal obsahovať najmä tieto informácie:

 • zdôvodnenie motivácie zúčastniť sa cesty a jazykové predpoklady
 • návrh tém, ktoré máte záujem pokryť v cieľovej krajine
 • zoznam médií, v ktorých zverejníte Vami pripravené výstupy

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na konkrétny čas na osobné stretnutie 13.11.2013 do priestorov Platformy MVRO.

Bližšie informácie: http://www.mvro.sk/sk/aktuality/369-platforma-mvro-v-spolupraci-s-pdcs-o-z-podpori-cestu-novinarov-do-rozvojovych-krajin


< Späť