itretisektor | TS: Svet je opäť o krok bližšie ku generácii bez AIDS
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Svet je opäť o krok bližšie ku generácii bez AIDS

Na svete žije 17,8 milióna sirôt, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov kvôli chorobe AIDS. Prvýkrát v histórii sa však podarilo nazhromaždiť dostatok informácii, nástrojov a skúsenosti na dosiahnutie generácie bez AIDS. Prvým predpokladom, aby sa dieťa narodilo zdravé a chránené pred vírusom je, aby tehotné a dojčiace matky podstúpili liečbu. Vďaka zjednodušeniu celoživotnej antiretrovirálnej liečby, pri ktorej stačí zobrať jednu tabletku denne, sa zvýšili šance ochrániť deti pred prenosom vírusu z matky, ale aj samotných nakazených matiek prežiť a žiť spokojný život.

Za ostatné roky 62% tehotných žien v krajinách, kde patrí boj proti AIDS medzi priority, pristúpilo k antiretrovirálnej liečbe, čím zamedzili prenosu infekcie z matky na dieťa. Najvýraznejší úspech bol zaznamenaný v subsaharskej Afrike. V Ghane poklesli nové infekcie u novorodencov medzi rokmi 2009 a 2012 až o 76%. O viac ako 50% klesli v takmer všetkých ostatných krajinách subsaharskej Afriky.

Správa zdôrazňuje, že ak chceme dožiť generácie bez AIDS, je nutné zabezpečiť taktiež liečbu pre deti žijúce s touto chorobou. Podľa výkonného riaditeľa Spoločného programu OSN pre AIDS (UNAIDS) Michela Sidibeho „generácia bez AIDS je taká, v ktorej sa všetky deti narodia bez AIDS a zostanú pred ním chránené počas celého života a deti žijúce s HIV vírusom majú zabezpečený prístup k liečbe.“ V porovnaní s až 64% dospelých, ktorí dostali potrebnú starostlivosť v roku 2012, iba 34% detí získalo prístup k liečbe. V dôsledku toho až 210 000 detí zomrelo na následky choroby AIDS v roku 2012.

UNICEF zdôrazňuje, že je nutné zamerať sa najmä na cieľovú skupinu adolescentov, čím by sa výskyt nových infekcií vo vekovej kategórii 10 až 19 rokov mohol znížiť na polovicu. Ohrozené sú najmä deti a mladí ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Príčinou sú diskriminácia, chudoba a tvrdé zákony znemožňujú adolescentom dať sa otestovať a vyhľadať potrebnú zdravotnú starostlivosť a podporu.

Intervencie ako používanie kondómu, antiretrovirálna liečba, prevencia vírusu z matky na dieťa, dobrovoľná zdravotná obriezka mužov, osveta, sociálna ochrana či posilňovanie zdravotného systému sú naďalej účinné v boji proti AIDS. Výrazne pomáhajú aj inovácie, napr. používanie mobilov v Zambii a Malawi pri zisťovaní výsledkov testov pomáha k omnoho skoršej diagnostike choroby a nasadeniu liečby u pacientov.

www.unicef.sk


< Späť