itretisektor | TS: Svet je opäť o krok bližšie ku generácii bez AIDS
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Svet je opäť o krok bližšie ku generácii bez AIDS

Na svete žije 17,8 milióna sirôt, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov kvôli chorobe AIDS. Prvýkrát v histórii sa však podarilo nazhromaždiť dostatok informácii, nástrojov a skúsenosti na dosiahnutie generácie bez AIDS. Prvým predpokladom, aby sa dieťa narodilo zdravé a chránené pred vírusom je, aby tehotné a dojčiace matky podstúpili liečbu. Vďaka zjednodušeniu celoživotnej antiretrovirálnej liečby, pri ktorej stačí zobrať jednu tabletku denne, sa zvýšili šance ochrániť deti pred prenosom vírusu z matky, ale aj samotných nakazených matiek prežiť a žiť spokojný život.

Za ostatné roky 62% tehotných žien v krajinách, kde patrí boj proti AIDS medzi priority, pristúpilo k antiretrovirálnej liečbe, čím zamedzili prenosu infekcie z matky na dieťa. Najvýraznejší úspech bol zaznamenaný v subsaharskej Afrike. V Ghane poklesli nové infekcie u novorodencov medzi rokmi 2009 a 2012 až o 76%. O viac ako 50% klesli v takmer všetkých ostatných krajinách subsaharskej Afriky.

Správa zdôrazňuje, že ak chceme dožiť generácie bez AIDS, je nutné zabezpečiť taktiež liečbu pre deti žijúce s touto chorobou. Podľa výkonného riaditeľa Spoločného programu OSN pre AIDS (UNAIDS) Michela Sidibeho „generácia bez AIDS je taká, v ktorej sa všetky deti narodia bez AIDS a zostanú pred ním chránené počas celého života a deti žijúce s HIV vírusom majú zabezpečený prístup k liečbe.“ V porovnaní s až 64% dospelých, ktorí dostali potrebnú starostlivosť v roku 2012, iba 34% detí získalo prístup k liečbe. V dôsledku toho až 210 000 detí zomrelo na následky choroby AIDS v roku 2012.

UNICEF zdôrazňuje, že je nutné zamerať sa najmä na cieľovú skupinu adolescentov, čím by sa výskyt nových infekcií vo vekovej kategórii 10 až 19 rokov mohol znížiť na polovicu. Ohrozené sú najmä deti a mladí ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Príčinou sú diskriminácia, chudoba a tvrdé zákony znemožňujú adolescentom dať sa otestovať a vyhľadať potrebnú zdravotnú starostlivosť a podporu.

Intervencie ako používanie kondómu, antiretrovirálna liečba, prevencia vírusu z matky na dieťa, dobrovoľná zdravotná obriezka mužov, osveta, sociálna ochrana či posilňovanie zdravotného systému sú naďalej účinné v boji proti AIDS. Výrazne pomáhajú aj inovácie, napr. používanie mobilov v Zambii a Malawi pri zisťovaní výsledkov testov pomáha k omnoho skoršej diagnostike choroby a nasadeniu liečby u pacientov.

www.unicef.sk


< Späť