itretisektor | TS: TV šou Hodina deťom v znamení detských snov

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: TV šou Hodina deťom v znamení detských snov

Hodina deťom je známy charitatívny projekt, ktorý už po pätnástykrát oslovuje verejnosť, aby svojím príspevkom do celoročnej verejnej zbierky pomohli Nadácii pre deti Slovenska získať prostriedky na podporu dôležitých projektov a aktivít pre deti a mladých ľudí. V jubilejnom ročníku prinášame zmenu v komunikačnom koncepte - po známych tvárach umelcov, ktorých podporu si veľmi vážime a i tento rok s veľkou vďakou využívame v rámci jednotlivých eventov, sa v našej komunikačnej kampani stali „hlavnými hviezdami“ samotné deti – sympatickí chlapci a dievčatko, ktorí reprezentujú tie tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla a chce pomáhať i naďalej prežiť detstvo v harmonickom a inšpirujúcom prostredí, v blízkosti milujúcich a podporujúcich dospelých a najmä so šancou rozvíjať svoj potenciál a v budúcnosti úspešne kráčať za svojimi snami – nájsť si v živote svoje miesto a vyrásť v spokojnú, harmonickú osobnosť.

Ako každý rok, i teraz, bude možné vidieť známe osobnosti počas priameho prenosu v rôznych, často netradičných úlohách i vystúpeniach, pričom všetci vystupujú bez nároku na honorár. Tešiť sa môžete na duet Mirky Partlovej a Petra Cmoríka „Len tento deň“, Miro Žbirka zaspieva svoju vlastnú vianočnú pieseň, duet Kristíny a Aďky Gálikovej „Anjeli lietajú nízko“, ale i Peter Bič Projekt. Pre priaznivcov tanečných vystúpení je pripravený Národný mládežnícky orchester Virtuoso, členky baletu SND, či Čarovné ostrohy, ai.

Večer prídu podporiť významní i dlhoroční podporovatelia pani Emília Vášáryová i pán Ladislav Chudík.

Novinkou tohtoročnej šou sú spoločné vystúpenia umelcov a detí z podporených projektov Hodiny deťom. Patria k nim detský spevácky zbor Mária z Trstenej, ZŠsMŠ pre sluchovo postihnuté deti z Bratislavy, Detvianska asociácia Rómov, či cirkusová škola na Medzilaboreckej ulici v Bratislave.

Večerom Vás budú sprevádzať obľúbení moderátori Martin Nikodým, Petra Bernasovská, Iveta Malachovská i Andrej Bičan. Priamo počas šou môžete volať do štúdia a porozprávať sa so známymi osobnosťami ako Karin Haydu, Štefan Nosáľ, Sona Müllerová, Beáta Dubasová, bratia Hochschornerovci, Eva Pavlíková, Veronika

Vadovičová, Marcel Merčiak, Ľudovít Ludha, Kristína Swarinská, Viki Rák, Reka Derszi a mnohí iní.

Hodinu deťom je možné podporiť počas celého večera zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 EUR v sieti všetkých mobilných operátorov, alebo zavolaním z pevnej linky na číslo 14 222 a porozprávaním sa so známymi osobnosťami.

Prekvapením budú dych vyrážajúce stávky Adely, Sajfu a Petra Tůmu, ktorí sú ochotní a schopní pokoriť svoj strach a zájsť za hranice svojich možností len, aby podporili deti na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom fondu Hodina deťom podporuje projekty pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované; v rodinách, školách, centrách voľného času, nízkoprahových kluboch, komunitách i v detských domovoch. Podporené projekty zároveň myslia aj na mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy a dôležitých dospelých, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičov, starých rodičov, učiteľov, vedúcich krúžkov, trénerov, ale aj aktívnych jednotlivcov v komunitách, a pod.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.

Hodinu deťom je možné podporiť i:

 • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy v hodnote 4 € až do 31.marca 2014
 • Darovaním dobrovoľného príspevku na účet zbierky 222200200 / 0900
 • Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk


www.hodinadetom.sk


< Späť