itretisektor | TS: TV šou Hodina deťom v znamení detských snov
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: TV šou Hodina deťom v znamení detských snov

Hodina deťom je známy charitatívny projekt, ktorý už po pätnástykrát oslovuje verejnosť, aby svojím príspevkom do celoročnej verejnej zbierky pomohli Nadácii pre deti Slovenska získať prostriedky na podporu dôležitých projektov a aktivít pre deti a mladých ľudí. V jubilejnom ročníku prinášame zmenu v komunikačnom koncepte - po známych tvárach umelcov, ktorých podporu si veľmi vážime a i tento rok s veľkou vďakou využívame v rámci jednotlivých eventov, sa v našej komunikačnej kampani stali „hlavnými hviezdami“ samotné deti – sympatickí chlapci a dievčatko, ktorí reprezentujú tie tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla a chce pomáhať i naďalej prežiť detstvo v harmonickom a inšpirujúcom prostredí, v blízkosti milujúcich a podporujúcich dospelých a najmä so šancou rozvíjať svoj potenciál a v budúcnosti úspešne kráčať za svojimi snami – nájsť si v živote svoje miesto a vyrásť v spokojnú, harmonickú osobnosť.

Ako každý rok, i teraz, bude možné vidieť známe osobnosti počas priameho prenosu v rôznych, často netradičných úlohách i vystúpeniach, pričom všetci vystupujú bez nároku na honorár. Tešiť sa môžete na duet Mirky Partlovej a Petra Cmoríka „Len tento deň“, Miro Žbirka zaspieva svoju vlastnú vianočnú pieseň, duet Kristíny a Aďky Gálikovej „Anjeli lietajú nízko“, ale i Peter Bič Projekt. Pre priaznivcov tanečných vystúpení je pripravený Národný mládežnícky orchester Virtuoso, členky baletu SND, či Čarovné ostrohy, ai.

Večer prídu podporiť významní i dlhoroční podporovatelia pani Emília Vášáryová i pán Ladislav Chudík.

Novinkou tohtoročnej šou sú spoločné vystúpenia umelcov a detí z podporených projektov Hodiny deťom. Patria k nim detský spevácky zbor Mária z Trstenej, ZŠsMŠ pre sluchovo postihnuté deti z Bratislavy, Detvianska asociácia Rómov, či cirkusová škola na Medzilaboreckej ulici v Bratislave.

Večerom Vás budú sprevádzať obľúbení moderátori Martin Nikodým, Petra Bernasovská, Iveta Malachovská i Andrej Bičan. Priamo počas šou môžete volať do štúdia a porozprávať sa so známymi osobnosťami ako Karin Haydu, Štefan Nosáľ, Sona Müllerová, Beáta Dubasová, bratia Hochschornerovci, Eva Pavlíková, Veronika

Vadovičová, Marcel Merčiak, Ľudovít Ludha, Kristína Swarinská, Viki Rák, Reka Derszi a mnohí iní.

Hodinu deťom je možné podporiť počas celého večera zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 EUR v sieti všetkých mobilných operátorov, alebo zavolaním z pevnej linky na číslo 14 222 a porozprávaním sa so známymi osobnosťami.

Prekvapením budú dych vyrážajúce stávky Adely, Sajfu a Petra Tůmu, ktorí sú ochotní a schopní pokoriť svoj strach a zájsť za hranice svojich možností len, aby podporili deti na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom fondu Hodina deťom podporuje projekty pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované; v rodinách, školách, centrách voľného času, nízkoprahových kluboch, komunitách i v detských domovoch. Podporené projekty zároveň myslia aj na mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy a dôležitých dospelých, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičov, starých rodičov, učiteľov, vedúcich krúžkov, trénerov, ale aj aktívnych jednotlivcov v komunitách, a pod.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.

Hodinu deťom je možné podporiť i:

 • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy v hodnote 4 € až do 31.marca 2014
 • Darovaním dobrovoľného príspevku na účet zbierky 222200200 / 0900
 • Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk


www.hodinadetom.sk


< Späť