itretisektor | TS: Nadácie v minulom roku prerozdelili vyše 21 miliónov euro
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Nadácie v minulom roku prerozdelili vyše 21 miliónov euro

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2012 dary a granty v hodnote 21,1 mil. euro čo je porovnateľné z predchádzajúcim rokom. Takmer polovicu tejto sumy, 9 mil. euro, prerozdelili firemné nadácie.

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií. Informácie čerpá z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR a údajov z výročných správ nadácií doručených ministerstvu na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

“Rebríček najväčších nadácií na Slovensku zostavujeme od roku 2006. Považujeme za dôležité informovať aj o ekonomickej situácii v sektore a úloha súkromných nadácií, podporovať verejnosprospešné projekty nie je zanedbateľná.” hovorí riaditeľ Centra pre filantropiu, Boris Strečanský.

Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní verejnoprospešných služieb, jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej i nepeňažnej podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.

V roku 2012 bolo na Slovensku aktívnych 727 nadácií a vzniklo 30 nových nadácií.

V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro. Tieto nadácie spoločne rozdelili 84% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Medzi najväčšie grantové nadácie sa rovnako ako po minulé roky zaradili Nadácia Habitat for Humanity International, Nadácia SPP, Nadácia Orange a Nadácia Pontis.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb, od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov, alebo aj dotácií z verejných zdrojov a v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou. Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Podrobnú správu nájdete tu: http://www.cpf.sk/sk/rebricek-nadacii-2012/


< Späť