itretisektor | TS: Nadácie v minulom roku prerozdelili vyše 21 miliónov euro
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Nadácie v minulom roku prerozdelili vyše 21 miliónov euro

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2012 dary a granty v hodnote 21,1 mil. euro čo je porovnateľné z predchádzajúcim rokom. Takmer polovicu tejto sumy, 9 mil. euro, prerozdelili firemné nadácie.

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií. Informácie čerpá z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR a údajov z výročných správ nadácií doručených ministerstvu na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

“Rebríček najväčších nadácií na Slovensku zostavujeme od roku 2006. Považujeme za dôležité informovať aj o ekonomickej situácii v sektore a úloha súkromných nadácií, podporovať verejnosprospešné projekty nie je zanedbateľná.” hovorí riaditeľ Centra pre filantropiu, Boris Strečanský.

Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní verejnoprospešných služieb, jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej i nepeňažnej podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.

V roku 2012 bolo na Slovensku aktívnych 727 nadácií a vzniklo 30 nových nadácií.

V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro. Tieto nadácie spoločne rozdelili 84% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Medzi najväčšie grantové nadácie sa rovnako ako po minulé roky zaradili Nadácia Habitat for Humanity International, Nadácia SPP, Nadácia Orange a Nadácia Pontis.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb, od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov, alebo aj dotácií z verejných zdrojov a v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou. Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Podrobnú správu nájdete tu: http://www.cpf.sk/sk/rebricek-nadacii-2012/


< Späť