itretisektor | TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

Vláda zriadila samostatný poradný orgán pre seniorov, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť výboru pre seniorov. V kompetencii rady pre práva seniorov bude riešenie postavenia seniorov v spoločnosti, bude predkladať návrhy na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania ich práv. Súčasne bude poskytovať návrhy, koordinovať a kontrolovať opatrenia, ktoré budú eliminovať negatívne dôsledky starnutia populácie. 

Orgán bude v gescii ministra práce a minister zdravotníctva bude jej prvým podpredsedom. Rada sa bude schádzať minimálne trikrát do roka. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 08.01.2013
Zdroj: TASR

< Späť