itretisektor | TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

Vláda zriadila samostatný poradný orgán pre seniorov, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť výboru pre seniorov. V kompetencii rady pre práva seniorov bude riešenie postavenia seniorov v spoločnosti, bude predkladať návrhy na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania ich práv. Súčasne bude poskytovať návrhy, koordinovať a kontrolovať opatrenia, ktoré budú eliminovať negatívne dôsledky starnutia populácie. 

Orgán bude v gescii ministra práce a minister zdravotníctva bude jej prvým podpredsedom. Rada sa bude schádzať minimálne trikrát do roka. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 08.01.2013
Zdroj: TASR

< Späť