itretisektor | TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

Už po 19. krát udelila spoločnosť Úsmev ako dar finančnú podporu mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, ktorá im pomôže pokryť náklady spojené s ich štúdium. Vzdelanie je pre nich často jedinou odrazovou plochou a východiskom pre ich ďalší samostatný život.

Spoločnosť Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporila tento rok 52 študentov vysokých a stredných škôl, ktorí vyrastajú v detských domovoch či náhradných rodinách. Slávnostné udeľovanie podpory vzdelávania sa uskutočnilo vo štvrtok 13. 3. 2014 v sídle Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave. Podujatím prítomných sprevádzala Adela Banášová.

Hodnotu vzdelania mladým ľuďom väčšinou sprostredkujú rodičia. No deti, ktoré vyrastajú v detských domovoch, takúto oporu ani vzor vo svojich blízkych nemajú. Potrebujú si sami, a pomerne skoro uvedomiť, že bez vzdelania to budú mať v živote ťažké. O to ťažšie, že jedného dňa budú čeliť dospelosti bez zázemia.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vzdelanie som za niečo dôležité začala považovať až počas samotného štúdia a neskôr, keď som si hľadala uplatnenie . Ale v odhodlaní študovať som potrebovala povzbudenie a usmernenie. Každý mladý človek ho, podľa mňa, potrebuje. A keď sa mu ho nedostane od rodičov, potrebuje ho odinakiaľ,“ spomína doktorka sociálnej práce Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove.

Vzdelanie má pre deti z náhradnej starostlivosti pragmatickú i symbolickú hodnotu. Tá pragmatická im otvára príležitosti pre kvalitné uplatnenie sa na trhu práce a tá symbolická im dodáva pocit sebahodnoty a zadosťučinenia, že sa i napriek sociálnemu znevýhodneniu dokázali osvedčiť.

Podporu vzdelávania prišli oceneným študentom odovzdať:

-    Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar

-    Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR

-    Mgr. Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Podľa posledných štatistík, zo 4701 detí umiestnených v detských domovoch dnes študuje na vysokých školách 61 a na stredných školách s maturitou 289 z nich. Je to málo či veľa? Ročne detské domovy z dôvodu plnoletosti opúšťa cca. 440 mladých ľudí, a len nemnohí z nich majú v rukách kvalitné vzdelanie, ktoré by im dávalo šancu na plnohodnotný pracovný život. Aj preto sa Úsmev ako dar snaží týchto mladých ľudí motivovať a podporovať v ich odbornom raste. Tento rok udelil finančnú podporu 20 vysokoškolákom a 32 stredoškolákom. Spolu tak prerozdelil 14 000 Eur.

Vzdelanie je kľúčom k mojej budúcnosti,“ vyznáva sa Dominika (25), ktorá študuje Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch na Dubnickom technologickom inštitúte. A už aj vie, ako svoje vzdelanie využije. „Chcela by som pôsobiť ako finančný poradca a neskôr vyučovať finančnú gramotnosť, okrem iného aj mladých ľudí v detských domovoch. Aby sa naučili zaobchádzať s peniazmi už počas svojho pobytu v zariadení a neboli potom zaskočení, keď opustia jeho brány.

Program Vzdelávaním k úspechu je podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Mediálny servis:

Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.

PR manažérka

mob: 0903 781 744

liptakova@usmev.sk

www.usmev.sk


< Späť