itretisektor | TS: Prihláste sa na Naše Mesto a získajte dobrovoľníkov
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Návrhy novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR***

  Viac informácii je možné nájsť v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Prihláste sa na Naše Mesto a získajte dobrovoľníkov

Prihláste svoj projekt do 31. 3. 2014 a dajte nám vedieť, s čím vám dobrovoľníci z firiem a verejnosti môžu pomôcť.

Sme otvorení všetkému zmysluplnému, čo sa dá v Bratislave, Žiline, Galante, Košiciach, Šali, Seredi, Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Hrádku, Partizánskom, Trnave, Poprade... stihnúť za 2 dni.

Prečo sa zapojiť do Nášho Mesta?

• získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu

• naučíte sa nové veci a zlepšíte svoje zručnosti

• spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov

Kto sa môže prihlásiť?

Aktivity pre dobrovoľníkov si do podujatia Naše Mesto môžu navrhnúť organizácie, ktoré pôsobia v mestách Bratislava, Žilina, Košice, Galanta, Sereď, Šaľa, Partizánske, Spišská Nová Ves, Trnava, Poprad, Liptovský Hrádok. Ďalšie mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Aktivity si môžu navrhnúť neziskové organizácie, občianske združenia, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, základné, stredné, či materské školy, centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste. O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia. Výstupy aktivít nemôžu slúžiť na súkromné účely. Aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, ale nebudú podporené grantom.

Prihláste sa cez online formulár

Prihlášky prijímame len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk . Pri registrácii si zvoľte:

Darca: Nadácia Pontis

Program: Naše Mesto 2014

Do svojho konta sa prihlasujete zadaním svojho prístupového loginu a hesla. Následne vyplňte žiadosť o podporu prostredníctvom vášho konta v sekcii Náš projekt.


Máte otázky?

Môžete nám ich adresovať písomne na webovom portáli www.darca.sk cez sekciu Pošta. Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete skonzultovať svoj návrh, využite naše kontakty:

Ak ste z Bratislavy: Lucia Borovská, email: lucia.borovska@nadaciapontis.sk  , tel. 0911 571 081

Ak ste mimobratislavská organizácia: Monika Brošková, email: monika.broskova@nadaciapontis.sk  , tel. 0917 889 790.

Tešíme sa, že spoločne opäť postavíme Naše Mesto na nohy!


< Späť