itretisektor | TS: Pite v lete zdravo, chutne a s dobrým skutkom
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Pite v lete zdravo, chutne a s dobrým skutkom

Spojili sa pre dobrú vec. Od júna 2014 môžete na pultoch predajní nájsť novú limitovanú edíciu ovocných a zeleninových 100% štiav RIO Fresh, ktorá okrem zdravia prináša aj pomoc. Z každého balenia RIO Fresh zakúpeného v SR poputuje 5% zisku na projekty pre opustené o ohrozené deti. A ako takýto prospešný nápoj spoznáte? Na obale je označený usmievavým srdiečkom spoločnosti Úsmev ako dar – emblémom ústretovosti a otvorenosti voči potrebám druhých.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že renomovaný slovenský výrobca ovocných a zeleninových štiav a najväčšia nezisková spoločnosť pôsobiaca v oblasti náhradnej starostlivosti toho nemajú veľa spoločného. V prípade McCarter, a.s. a Úsmevu ako dar to však neplatí. Napriek tomu, že sféry ich činností sú rozdielne, dokázali sa spojiť pre dobrú vec. To, čo ich spojilo boli spoločné hodnoty. Práve tie tvoria základ akéhokoľvek rozhovoru v priateľskom duchu. Stačí sa zhodnúť na základných východiskách, aby sa rozvinulo zmysluplné partnerstvo. Tým východiskom bol spoločný záujem zlepšiť život detí, ktorých detstvo poznačila trauma odlúčenia či ohrozenia.

Prečo ste sa rozhodli venovať časť z Vášho zisku na charitu? Aký zmysel v nej vidíte?    

„Nie každé dieťa dostane šancu vyrastať v úplnej a bezproblémovej rodine. Našej spoločnosti záleží na tom, aby aj deti, ktoré nedostali takúto šancu žili plnohodnotným a kvalitným životom a mali k dispozícií všetko to, čo je pre nich dôležité. Preto sme sa rozhodli spolupracovať s nadáciou Úsmev ako dar, ktorá takýmto deťom podáva pomocnú ruku. Často krát si ani neuvedomujeme, čím si deti v detských domovoch museli za svoj krátky život prejsť. Preto sme radi, že môžeme aspoň takouto formou pomôcť a spríjemniť im život.“

Nikto dnes nepochybuje o prospešnosti ovocných a zeleninových štiav pre naše zdravie. No čo keby sa prospech jedného znásobil ešte prospechom pre ďalšieho? Získajú tak obaja. A tak šťavy RIO Fresh prinášajú úžitok hneď dvakrát. Na jednej strane pomáhajú ľuďom zachovať si zdravie a na druhej strane pomáhajú deťom, ktoré prišli o to najcennejšie – vlastnú rodinu.

5 % z každého balenia tejto limitovanej edície v objemoch 0,2L, 0,45L, 0,5L, 0,75L a 1L pomôže realizovať programy spoločnosti Úsmev ako dar pre deti v detských domovoch, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradné rodiny, ohrozené deti a rodiny v kríze, a napokon pre mladých dospelých, ktorí opúšťajú detské domovy bez potrebného rodinného a často krát aj sociálneho zázemia. To sú cieľové skupiny, ktorým sa Úsmev ako dar venuje a s ktorými spolupracuje. Len v uplynulom roku poskytovali sociálni pracovníci Úsmevu sprevádzanie a poradenstvo 345 ohrozeným rodinám, 116 náhradným rodinám so 196 deťmi a 185 mladým dospelým. Odborníci pripravili na prijatie dieťatka 91 náhradných rodičov. Dobrovoľníci a pracovníci zorganizovali množstvo vzdelávacích, rozvojových i oddychových podujatí pre deti z detských domovov a v Centrách pre obnovu rodiny našlo útočisko, dočasné prístrešie aj sociálnu asistenciu 40 ohrozených rodín so 79 deťmi.

Schopnosť pomáhať však predpokladá, že človek či spoločnosť má dostatok síl, aby sa o ňu mohol podeliť s ďalšími. Preto je taká dôležité nájsť pre svoje úsilie nové partnerstvá, ktoré prispejú k realizácii dobrých zámerov.

„My pracujeme v oblasti, kde je veľmi dôležitá kontinuita. Len kontinuálna starostlivosť môže priniesť želané výsledky. Keď začneme spolupracovať s rodinou, vieme, že je pred nami dlhá cesta, kým sa jej podmienky skutočne upravia. A preto si veľmi vážime partnerov, ktorí sa odhodlajú kráčať nejakú dobu s nami. Na konci takýchto spoluprác sú potom konkrétne výsledky, konkrétne príbehy a konkrétne deti, ktorým sa vďaka takejto znásobenej podpore ľahšie dýcha. Ľahšie žije,“ vysvetľuje predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Spolupráca dvoch rozdielnych spoločností má spoločný cieľ. Pomôcť deťom vyrastať v prostredí, ktoré im je vlastné a ktoré je predpokladom šťastného a naplneného detstva. V kruhu svojej rodiny.


www.usmev.sk, 12.08.2014


< Späť