itretisektor | TS: Do 4. ročníka AXA FONDU sa zapojil rekordný počet študentov, verejnosť rozhodne koho podporí

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Do 4. ročníka AXA FONDU sa zapojil rekordný počet študentov, verejnosť rozhodne koho podporí

Presne 28 študentov sa so svojimi projektami uchádzalo tento rok o finančnú podporu z AXA Fondu, čo je najviac v doterajšej histórii tohto grantového programu. Podmienky (vek do 26 rokov, výborné študijné výsledky a celkový príjem domácnosti do 1 000 eur) však splnilo len 24 študentov. O tom koho projekt bude podporený, teraz rozhodne široká verejnosť. AXA Fond totiž 10. decembra spustil online hlasovanie na svojom svojej internetovej stránke www.axafond.sk, ktoré bude trvať do 17. decembra 2014.

V poradí už štvrtý ročník grantového programu chce pomôcť nadaným študentom, ktorých sociálna situácia neumožňuje naplno rozvinúť svoj talent. O finančnú podporu pre svoje výskumné a vedecké projekty sa mohli uchádzať mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o vedu a výskum v oblasti ekonómie, fyziky, chémie, matematiky, či umenia, ktorí chcú načerpať skúsenosti v zahraničí, vzdelávať sa a rásť. Doteraz AXA Fond podporil 36 šikovných mladých ľudí a prerozdelil im na projekty vzdelávania celkovo viac ako 85 000 eur.

Široká verejnosť teraz môže svojim hlasovaním rozhodnúť o tom, ktoré ďalšie projekty nadaných študentov AXA Fond podporí. O ich hlasy sa uchádzajú projekty zamerané na ekonómiu, krajinnú architektúru, mineralógiu planét a steroidov, výskum vtákov, hviezd, chov včiel, fyziku v architektúre aj astrofyziku. Zaujímavými sú výskum zameraný na znižovanie rizika stafylokokov v bryndzi, ale aj vývoj auta na slnečný pohon. „Snažíme sa podporiť mladých ľudí, ktorí majú potenciál na osobný rozvoj a vytvárajú zmysluplné projekty, ktoré v budúcnosti možno uľahčia život nám všetkým,“ uviedol Matej Kubinec, hovorca finančnej skupiny AXA. Viac informácií na www.axafond.sk alebo facebook.com/AXASlovensko.


www.axafond.sk, 11.12.2014


< Späť