itretisektor | TS: Výzva na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • ***Zápis do registra právnických osôb v športe ***

  V prípadovej štúdii sme pripravili návod na zápis právnickej osoby do registra právnických osôb v športe.
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Výzva na podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) vypísalo dňa 3. marca 2015 výzvu na pridelenie účelových finančných prostriedkov v hodnote 50 000 EUR na predkladanie projektov v oblasti „Podpora a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“.

Zriaďovatelia základných škôl tak majú možnosť žiadosť o podporu projektu zaslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najneskôr do 2. apríla 2015, pričom realizácia projektu musí prebiehať v období od 1. júna do 30. novembra 2015.

Účelom tejto výzvy je realizácia aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovností príležitosti v praxi, a to podporou záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.

V programovom období 2014 - 2020 plánuje Ministerstvo pokračovať v podpore vzdelávacích potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane marginalizovaných rómskych komunít, ale aj realizácii inkluzívneho modelu vzdelávania, a to formou podpory projektov prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.

Na účely podpory vzdelávania je v operačnom programe vyčlenených 458 746 509 EUR, a preto Ministerstvo vyzýva k realizácii kvalitných projektov aj v tejto oblasti. 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Spracovala: Bc. Michaela Uhrinová, 5.3. 2015


< Späť