itretisektor | TS: Od nápadu k biznisu za 60 dní. Na prihlásenie do Impact Academy ostávajú už len dva dni
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Od nápadu k biznisu za 60 dní. Na prihlásenie do Impact Academy ostávajú už len dva dni

Študenti so zaujímavým spoločensky prospešným nápadom, ktorým chýbajú peniaze, kontakty alebo skúsenosti na rozbehnutie, majú do 11. marca možnosť prihlásiť sa do Impact Academy. Ide o tohtoročnú novinku súťaže Social Impact Awards.

Do Impact Academy sa môžu zapojiť projekty, ktorých prvoradým cieľom je riešenie spoločenského problému a nie maximalizovanie zisku. Projekty by mali zároveň ponúkať produkty alebo služby a generovať vlastné príjmy, ktoré zabezpečia ich udržateľnosť. Projektové tímy môžu pozostávať maximálne z troch členov, pričom minimálne polovica členov tímu sú študenti slovenských vysokých škôl. V neposlednej rade by malo ísť nápady, ktoré ešte neboli realizované a je potrebné ich rozplánovať a rozvinúť.

Sedem vybraných projektov získa počas dvoch mesiacov vstup na dva celodenné biznis semináre venované nastaveniu biznis modelu, konzultácie od expertov, testovací web či kredit v hodnote 100 EUR na marketingovú kampaň.

Po absolvovaní Impact Academy si budú môcť projektové tímy vyhodnotiť, ako je ich projekt životaschopný, čo im uľahčí rozhodovanie ohľadom zapojenia sa do súťaže Social Impact Award.

Študenti, ktorí chcú svoje spoločensky prospešné podnikateľské zámery rozvíjať v rámci Impact Academy, sa môžu prihlásiť do 11. marca 2015 prostredníctvom online prihlášky uverejnenej na: http://socialimpactaward.sk/impact-academy/.

Impact Academy prináša Rozbehni sa! s podporou Nadácie Slovenskej Sporiteľne v rámci Social Impact Award. Social Impact Award je najväčšia študentská súťaž v oblasti spoločensky prospešného podnikania v Európe založená viedenskou Ekonomickou univerzitou s podporou Nadácie ERSTE.  


www.socialimpactaward.sk, 09.03.2015


< Späť