itretisektor | TS: Viac ako 4000 pomôcok pre malých školákov
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • ***Zverejnený zoznam prijímateľov 2 %***

  Notárska komora Slovenskej republiky dňa 15. 1. 2018 odovzdala zoznam prijímateľov Finančnej správe Slovenskej republiky a zároveň ho publikovala aj na svojej internetovej stránke.
 • ***Zodpovednosť školy pri zranení žiaka ***

  Pripravili sme odborný článok, ktorý obsahuje prehľad povinností školy alebo školského zariadenia, pokiaľ dôjde k úrazu žiaka.
 • ***Určenie práce nadčas***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sme sa venovali výpočtu práce nadčas učiteľa umeleckej školy.
 • *** Aktualizované vzory tlačív ***

  Prinášame aktualizované vzory tlačív potrebné na poukázanie 2 % z dane v roku 2018.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Viac ako 4000 pomôcok pre malých školákov

Metodicko-pedagogické centrum počas letných mesiacov zorganizovalo materiálnu charitatívnu zbierku Školská aktovka pre deti z viacpočetných rodín. Začiatok školského roka bude finančne menej náročný pre štrnásť rodín, ktoré v týchto dňoch dostávajú vyzbierané školské potreby.

Pod názvom Školská aktovka odštartovala charitatívna zbierka už v júli. Počas letných mesiacov vyzbieralo spolu 10 pracovísk po celom Slovensku viac ako 1400 eur a 4138 pomôcok. Metodicko-pedagogické centrum pomáha v rámci zdokonaľovania učebného procesu najmä pedagógom. Charitatívnou zbierkou chceli uľahčiť začiatok školského roka nielen deťom, ale najmä ich rodičom. Pracovníci mohli do zbierky prispieť buď nepotrebnými nepoškodenými pomôckami, alebo finančne. Výťažok minuli na nákup zvyšných pomôcok pre žiakov. Dnes si symbolicky pomôcky prevzala rodina Sušilová, ktorá má doma školákov Lydku, Majku a Maťka. Do začiatku školského roka plánuje Metodicko-pedagogického centrum odovzdať výťažok zbierky do ostatných rodín.

„Teší nás, že sa do akcie sa zapojili zamestnanci Metodicko-pedagogického centra s nadšením a spoločne sa nám podarilo potešiť štrnásť viacpočetných rodín. Sme si vedomí, že práve tieto rodiny prežívajú najväčšiu finančnú záťaž, najmä v období pred začiatkom školského roka,“ hovorí Danka Kapucianová, generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra.

Do zbierky sa zapojilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň oslovilo k zapojeniu i svoje priamo riadené organizácie. Šesť z nich sa do zbierky zapojilo, konkrétne IUVENTA, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Štátny pedagogický ústav, Výskumná agentúra a Antidopingová agentúra.

Metodicko-pedagogické centrum sa rozhodlo pomôcť i vybraným centrám voľného času. Zvyšné pomôcky plánujú odovzdať v Bratislave, Prešove, Žiline a Banskej Bystrici.

Školské pomôcky zo zbierky, ktorú zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk, dostanú deti z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Všetky vybrané rodiny majú zaregistrovanú výzvu na finančnú pomoc na darcovskom portáli. „Spomedzi viac ako 450 aktívnych výziev o pomoc sme vybrali 29 detí, ktoré dostanú materiálnu pomoc. Sme veľmi radi, že môžeme byť garantom tohto projektu a že pomoc poputuje do rodín, ktoré to naozaj potrebujú, “ povedal Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. Jej základom je internetový portál www.ludialudom.sk s prehľadnou databázou výziev na podporu ľudí s chorobou či postihnutím, ľudí v núdzi ako aj kvalitných verejnoprospešných projektov.


www.mpc-edu.sk, 28.08.2015


< Späť