itretisektor | TS: Meteorit Košice v Prírodovednom múzeu SNM 24. september 2015
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Meteorit Košice v Prírodovednom múzeu SNM 24. september 2015

Vo štvrtok 24. septembra 2015 o 11.00 hod. bude v mineralogickej expozícii Zázrak prírody - Klenoty Zeme SNM-PM na 2. poschodí predstaviteľmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici slávnostne odovdaný mimoriadne zaujímavý predmet výpôžičky, ktorý sa stane ďalším vzácnym exponátom tejto expozície v SNM-PM.

Jedná sa o úlomok meteoritu Košice o rozmeroch 11,8 x 10,9 x 10,5 centimetrov a hmotnosti 2167,4 gramov. Je to najväčší z úlomkov nájdených po meteore, ktorý 28. februára o 23:24:46 SEČ zažiaril na nočnej oblohe nad Strednou Európou s následným pádom meteoritov do okolia Košíc. Napriek neskorej nočnej hodine 28. 2. 2010 o 22:24:46 UT množstvo ľudí na východnom Slovensku a severe Maďarska spozorovalo nezvyčajne jasný úkaz. Prebiehal práve finálový zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo z bolidu (jasného meteoru) prelietajúceho atmosférou osvetlilo krajinu a bolo viditeľné aj cez okná bytov a domov sprevádzané dlhotrvajúcim viacnásobným dunením podobným hromu alebo výbuchu. Vďaka video záznamom z Maďarska a výpočtom dr. Borovičku (AV ČR) sa slovenským astronómom podarilo počas niekoľkých expedícií nájsť 77 fragmentov meteoritu s celkovou hmotnosťou 4,3 kg. Úlomok meteoritu je pokrytý kôrou vzniknutou pri prelete atmosférou Zeme, s výnimkou časti jednej strany, ktorá je zrnitá po prirodzenom rozpade pôvodného väčšieho úlomku.

Meteorit je chondrit typu H5. Napriek tomu, že je to najbežnejší typ meteoritu, z vedeckého hľadiska ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete je nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 14 má doteraz určenú dráhu, takže vieme, z ktorej časti slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit „Košice“ je 15. prípadom, prvým na Slovensku. Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na územie Slovenska, ktorého dráha sa vtedy nedala určiť, prešlo 115 rokov.

Odovzdanie vzácneho meteoritu do expozície SNM-PM sa deje deň pred celourópskou Nocou výskumníkov, ktorá bude prebiehať už tradične aj v Prírodovednom múzeu SNM - piatok 25. septembra. Návštevníci tohto festivalu vedy budú tak medzi prvými, ktorí budú môcť vzhliadnuť najväčší frament zo slovenského meteoritu „Košice“. Srdečne pozývame.

program Noci výskumníkov – festivalu vedy nájdete na http://www.snm.sk/; http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=noc-vyskumnikov-2015 a na http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava/snm-prirodovedne-muzeum.html


www.snm.sk, 22.09.2015


< Späť