itretisektor | TS: V mestách Žilinského kraja môžu pribudnúť nové cyklotrasy

TS: V mestách Žilinského kraja môžu pribudnúť nové cyklotrasy

V mestách a obciach Žilinského kraja môžu pribudnúť nové cyklochodníky i dopravné ihriská. V Regióne Turiec už takto obnovili 40 kilometrov cyklotrás vďaka Turčianskej bicyklovej skupine JUS. Mestá, školy i neziskové organizácie sa môžu opäť uchádzať o podporu svojich projektov na rozvoj mobility.

Za posledné roky sa automobilová doprava na Slovensku prudko rozvíja. Aby sme eliminovali jej dopad na kvalitu života ľudí a životné prostredie, mestám pomáhame s budovaním cyklotrás,“ vysvetľuje Norbert Maur z Nadácie Pontis, ktorá podporí najlepšie projekty prostredníctvom nadačného fondu KIA.

Projekty môžu byť zamerané aj na vzdelávanie mladých ohľadne bezpečnosti na cestách. „Nedostatok detských dopravných ihrísk môžu školy a samosprávy riešiť aj vlastnými cvičnými križovatkami v areáloch škôl,“ dodáva Norbert Maur. V špeciálnej základnej škole v Bytči minulý rok vznikla dráha pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré ju využívajú na dopravnú výchovu. Deti sa tak nemusia na vozíčkoch premiestňovať na mestské dopravné ihrisko.

Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis tento rok podporí projekty v sume 50-tisíc eur. O grant sa môže uchádzať každý projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti KIA Motors Slovakia. Tie najlepšie projekty budú môcť získať podporu až do výšky 3 000 eur. Žiadosť o grant musí vypracovať mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola pôsobiaca v žilinskom kraji. Tú je možné posielať do 26. Apríla cez webový portál Darca.sk. Úplné znenie výzvy je dostupné na webovej stránke Nadácie Pontis, v sekcii grantové programy, na adrese: www.nadaciapontis.sk/granty   a na stránke www.darca.sk  .

Ďalšie informácie poskytne Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis, na tel. č.: 02/5710 8123, alebo e-mailom na adrese: norbert.maur@nadaciapontis.sk.

****************************************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .

Kia Motors Slovakia www.kia.sk

Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov pre osobné automobily bola spustená v decembri 2006. Kia na Slovensku v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 000 ľudí a vyrába automobil Kia cee’d v troch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, kombi cee’d_sw a trojdverový športový pro_cee’d, ako aj športovo úžitkový model Kia Sportage a Hyundai ix35. Aktuálne spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 760 000 vozidiel. Spoločnosť patrí medzi najväčších zamestnávateľov v žilinskom regióne. Uvedomuje si svoj význam a vplyv na život v regióne, preto je jedným z jej hlavných cieľov aj napĺňanie princípov zodpovedného podnikania. Spoločnosť sa správa transparentne a zodpovedne ku všetkým svojim partnerom, dodávateľom a životnému prostrediu, v ktorom pôsobí. Špeciálnu starostlivosť venuje svojim zamestnancom, ktorým poskytuje príjemné a bezpečné pracovné prostredie ako aj bohatý sociálny program. Ako súčasť zodpovedného podnikania Kia Motors Slovakia v roku 2008 založila vlastný Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis, ktorý realizuje programy na podporu žilinského regiónu. Fond je zameraný na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a podporu mladej generácie.< Späť