itretisektor | TS: 12. apríl 2013 – Deň narcisov
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: 12. apríl 2013 – Deň narcisov

Dlhoročné spojenie Liga proti rakovine – Deň narcisov. Verejno-prospešná finančná zbierka, výnos ktorej sa už 17-ty rok bude používať na realizáciu a podporu programov, aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov, ich rodín i zdravej populácie, sa tento rok uskutoční 12. apríla.

Prostredníctvom posolstva: „Prijmite kvietok nádeje... 12. apríla - na Deň narcisov“ oslovuje Liga proti rakovine všetkých, ktorí jej dôverujú, ktorí pokladajú tento deň za užitočný a ktorým nie je ľahostajná či už konkrétne finančná, ale i ideová pomoc, potrebná každoročne viac a viac.

Za predchádzajúcich šestnásť rokov sa zo Dňa narcisov stala nielen finančná zbierka, ale i deň prejavu spolupatričnosti onkologickým pacientom a ich blízkym. V tento deň si ľudia uvedomujú, že je potrebné pomôcť rôznymi formami tým, ktorí bojujú s ochorením. Pre mnohých je táto pomoc nenahraditeľná.

Kampaň a novinky

Hlavná novinka, ktorá sa stala inšpiráciou pre posolstvo tohtoročného Dňa narcisov je pieseň. Pieseň pre všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú i pre všetkých, ktorí ju ochotne a radi poskytujú... Stala sa ústredným motívom pre tvorbu celej kampane. Text piesne pripravil známy slovenský textár Ján Štrasser, melódia je autorským dielom Braňa Kostku, v rámci celej mediálnej kampane bude zaznievať jej refrén príp. celá pieseň v podaní Janky Golisovej a Bratislavského chlapčenského zboru.

V rámci kampane, ktorá začala 1. apríla s trvaním do 20. apríla 2013, oslovuje Liga proti rakovine verejnosť rôznymi formami a nosičmi. Vďaka mnohým partnerom môže využiť širokú škálu komunikácie – od elektronických a printových médií, LCD obrazoviek, kín, vizuálov v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových spojoch, vlakových súpravách, až po komunikáciu v navštevovaných obchodných či zábavných centrách. Komunikáciu ku mladým ľuďom smeruje prostredníctvom facebooku, youtube kanálu, či internetových portálov. Od tohto ročníka je komunikácia s verejnosťou posilnená aj cez novovytvorenú webovú stránku www.dennarcisov.sk, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie o zbierke, ale tiež informácie o použití výnosov zbierky od roku 2010.

Novou formou komunikácie je i on-line hra, cieľom ktorej je upriamiť pozornosť na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky. Úmyslom tejto nenásilnej a zábavnej formy je upozorniť verejnosť na potrebu všímania si, komu prispieva.

Dobrovoľníci

Do Dňa narcisov sa zapojí 16 053 dobrovoľníkov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi z radov materských, základných, stredných i vysokých škôl; skautských oddielov; mestských a obecných úradov; spolkov Slovenského červeného kríža; nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární; podnikateľských subjektov; záujmových klubov a združení i organizačných zložiek Ligy proti rakovine.

Dobrovoľníci, ktorých stretnete v piatok, 12. apríla 2013, v uliciach miest a obcí Slovenska budú označení špeciálnymi identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko spoznáte. Z dôvodu snahy zabrániť prípadnému zneužitiu identifikačných znakov sú tieto každý rok odlišné. Pre tento rok sú platné identifikačné prvky:

 • identifikátor dobrovoľníka - žltá šnúrka na krku s nápisom „Deň narcisov 2013“ v spodnej časti s papierovým narcisom, na ktorom je umiestnený žltý umelohmotný narcis, označenie „Dobrovoľník“ a číslo dobrovoľníka,
 • papierová pokladnička - oranžovej farby potlačená kvetom narcisu, logom Ligy proti rakovine a onačením „Deň narcisov“, opatrená textom - 12. apríl 2013 a slovkom „Ďakujeme“. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielo-modro-žltej farby s číslom účtu Dňa narcisov, číslom povolenia zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR evidenčným číslom každej jednej pokladničky.
 • narcisy - tretí identifikačný prvok, ktorý budú dobrovoľníci rozdávať, budú žltej farby so zeleným lístkom.

Na pevných stanovištiach vo väčších mestách môžu mať dobrovoľníci na sebe aj oranžové tričko s bielym nápisom „Prijmite kvietok nádeje...“, potlačené narcisom z prednej strany a logom Ligy proti rakovine zo zadnej strany

Všetky informácie o identifikačných znakoch zbierky nájdete i na www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk.

Možnosti podpory

Do zbierky Deň narcisov je možné prispieť v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:

•    dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,

•    dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek priamo v deň zbierky –

12. apríla 2013 – táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň

•    zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Význam Dňa narcisov

Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.

Vďaka minuloročnému výnosu Dňu narcisov mohla Liga proti rakovine zachovať objem poskytovanej pomoci a zároveň zrealizovať či podporiť aj nové projekty.

K dôležitým novým projektom, podporeným a spusteným v minulom roku patrí:

-    projekt prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska realizovaný Svetielkom pomoci, n.o. Jeho vznik podporila LPR sumou 20 000 EUR, ktorá slúžila na nákup automobilu a jeho vybavenie.

-    nákup očného mikroskopu pre Oddelenie detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v hodnote 30 000 EUR, ktorý výrazne skvalitňuje diagnostiku a liečbu nádorov oka u detských pacientov. Tento projekt spomedzi mnohých podporených sme vybrali z dôvodu poukázania na fakt, že LPR podporuje aj detskú onkológiu i napriek faktu enormného množstvu rôznych celoročných zbierok, konaných podľa slov realizátorov v prospech detskej onkológie...

K dlhodobým projektom, ktoré je možné realizovať i vďaka Dňu narcisov patria: v oblasti psychosociálnej pomoci - Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov /prostredníctvom bezplatných služieb psychológov/ v nemocniciach 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci i priamo na školách.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým partnerom, dobrovoľníkom, prispievateľom, médiám, celej verejnosti za dlhoročnú podporu Dňa narcisov a dôveru v jej projekty a služby. My môžeme pomáhať len vďaka vašej podpore... ĎAKUJEME!

Ďalšie informácie:

http://www.dennarcisov.sk

http://www.lpr.sk

http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

Na Vaše otázky rada odpovie:

Ing. Eva Kováčová, tel: 0915 797 564, e-mail: kovacova@lpr.sk   alebo

Ing. Martina Slušná, tel.: 0915 223 530, 02/57 20 29 04, e-mail: slusna@lpr.skSúbory:

< Späť