itretisektor | TS: Návraty v Galérii Abilympiáda
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Návraty v Galérii Abilympiáda

Návraty – to je názov plánovanej výstavy v prešovskej bezbariérovej Galérii Abilympiáda. Výstava je návratom dvoch prešovských umelcov, PhDr. Jána Bartka a PaedDr. Pavla Feňuša, k dávnejším plánom. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok, 11. apríla 2013 o 16:00 hod.

Dôležitou časťou kultúrneho života Prešovčanov sú aj výstavy výtvarníkov. Okrem Šarišskej Galérie a ďalších tradičných galérií sa výstavy pravidelne uskutočňujú aj v priestoroch Galérie Abilympiáda. Tentoraz sa v nej stretnú dvaja prešovskí výtvarníci PhDr. Ján Bartko a PaedDr. Pavol Feňuš. Obidvaja sa poznajú ešte z čias štúdia. Dlhé roky ich okrem pedagogickej práce spájala aj predstava spoločnej autorskej výstavy. K jej realizácii sa dostávajú až teraz. Ján Barko (v súčasnosti na dôchodku) pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy a umenia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Pavol Feňuš, tiež bývalý pedagóg, sa momentálne venuje maľbe. K tejto svojej láske sa dostáva po rokoch strávených v rôznych pedagogických funkciách.

Autori ponúknu ukážky svojej úplne novej poslednej tvorby. Oleje, pastely a akvarely ponúkané pozorovateľovi sú situované do prostredia Slovenska a Stredomoria. Výstava ponesie názov Návraty. Ako povedali autori, ide o návrat k ich dávnemu plánu, návrat Pavla Feňuša k maľbe ako aj návrat k istým motívom. Výstavou sa chcú podeliť o krásne zážitky.

"Moje obrazy sú svojim spôsobom komunikovateľné, je vidieť čo na nich je. Chcem sprítomniť vizuálne zážitky, ktoré som mal, a ktoré stále mám. Okrem toho, rád sa pohrávam s tvarom. Dávam veci do súvisu, chcem aby bol jeden obraz kondenzovaným vyjadrením krajiny. To znamená, že v jednom obraze je obrazov viacero. Spájam ich na základe vnútorného vzťahu," – poodhalil tajomstvo svojej tvorby Ján Bartko.

Pavol Feňuš k svojej tvorbe povedal: „Moje maľby prechádzajú od konkrétnych námetov z krajiny Slovenska do abstraktných krajiniek. Maľujem prírodu, ľudí, kvety, stromy v rozličných ročných obdobiach, v rôznej dennej dobe .Do svojich diel vkladám svoje pocity, nálady a prežité zážitky. Znova cítim potrebu vyjadriť myšlienky a cítenie formou maľby, vyjadriť umeleckým spôsobom krásy sveta, ktoré vnímam okolo seba.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Galérie Abilympiáda je je občianske združenie ZOM Prešov. Organizácia má štatút chránenej dielne. Jej poslaním je mnohostranná podpora kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, s dôrazom na mládež s telesným hendikepom. Viac informácií získate na webe – www.zompresov.sk.

Pripomíname, že, vernisáž sa bude konať vo štvrtok, 11. apríla 2013 o 16:00 hod. v priestoroch bezbariérovej Galérie Abilympiáda. Galéria sa nachádza v Prešove, na Masarykovej ul. 20. Príjazd k budove je z jednosmernej ulice Dostojevského. Výstava potrvá do polovice mája 2013. Tešíme sa na Vašu účasť.


< Späť