itretisektor | TS: PRIJMITE KVIETOK NÁDEJE...12. APRÍLA 2013
 • Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

  Môže sa žiak oslobodený od predmetu telesná výchova zúčastniť lyžiarskeho kurzu? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: PRIJMITE KVIETOK NÁDEJE...12. APRÍLA 2013

Znie posolstvo, prostredníctvom ktorého sa Liga proti rakovine v tomto roku prihovára verejnosti s prosbou o podporu Dňa narcisov. V piatok, 12. apríla 2013, sa v uliciach miest a obcí Slovenska uskutoční už 17-ty ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky.

Podporiť ju môžete aj Vy v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:

•    dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,

•    dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 12. apríla 2013 (táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň),

•    zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Liga proti rakovine si pre tento ročník zbierky pripravila i viacero noviniek – pieseň Kvietok nádeje, ktorá je ústredným motívom celej kampane a kladie si za cieľ dodať podporu každému, kto ju potrebuje. Druhou je on-line hra upriamujúca pozornosť na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky.

Do Dňa narcisov sa zapojí 16 053 dobrovoľníkov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi a každý z nich bude označený špeciálnymi identifikátormi, vďaky ktorým budú ľahšie rozpoznateľní. Identifikačné znaky sa každý rok menia, aby nemohli byť napodobňované alebo zneužité.

Pre tento rok sú platné tieto identifikačné prvky – identifikátor dobrovoľníka v podobe žltej šnúrky na krk s nápisom „Deň narcisov 2013“ v spodnej časti sa nachádza papierový narcis, na ktorom je umiestnený žltý umelohmotný narcis, označenie „Dobrovoľník“ a číslo dobrovoľníka. Druhým identifikačným prvkom bude papierová pokladnička oranžovej farby potlačená kvetom narcisu, bielo-modrým logom Ligy proti rakovine a onačením „Deň narcisov“, opatrená textom - 12. apríl 2013 a slovom „Ďakujeme“. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielo-modrej farby s číslom účtu Dňa narcisov a číslom povolenia zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR. Narcisy ako tretí identifikačný prvok, ktorý budú mať dobrovoľníci pri sebe, budú žltej farby so zeleným lístkom. Na pevných stanovištiach vo väčších mestách budú mať dobrovoľníci na sebe aj oranžové tričko s bielym nápisom „Prijmite kvietok nádeje...“ a narcisom z prednej strany a zo zadnej strany potlačené logom Ligy proti rakovine. (www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk )

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.

K novým projektom, podporeným a spusteným v minulom roku patrí napr. projekt prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska realizovaný v spolupráci so Svetielkom pomoci, n.o. Jeho vznik podporila LPR sumou 20 000 EUR, ktorá slúžila na nákup automobilu a jeho vybavenie. V oblasti pomoci detskej onkológii to bol i nákup očného mikroskopu pre Oddelenie detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v hodnote 30 000 EUR, ktorý výrazne skvalitňuje diagnostiku a liečbu nádorov oka u detských pacientov.

K dlhodobým projektom realizovaným Ligou proti rakovine i vďaka Dňu narcisov patria v oblasti psychosociálnej pomoci - Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov (prostredníctvom bezplatných služieb psychológov) v nemocniciach do 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci, ai.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým partnerom, dobrovoľníkom, prispievateľom, médiám, celej verejnosti za dlhoročnú podporu Dňa narcisov a dôveru v jej projekty a služby. Vďaka vašej podpore môžeme pomáhať my... ĎAKUJEME!

Ďalšie informácie:

http://www.dennarcisov.sk http://www.lpr.sk http://www.facebook.com/ligaprotirakovine

Súbory:

< Späť