itretisektor | TS: Nadácia Pontis už tento štvrtok rozdá prestížne ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2012
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Nadácia Pontis už tento štvrtok rozdá prestížne ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2012

Nadácia Pontis už tento štvrtok odovzdá prestížne ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie za rok 2012. Ocenenia odovzdá počas slávnostného galavečera v Refinery Gallery v Bratislave.

Nadácia Pontis tento rok prijala 66 nominácií firiem. Hodnotiaca komisia vybrala do užšieho výberu 22 projektov. Firmy bojujú o ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách: Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Prozákaznícka firma, Podporovateľ dobrovoľníctva, Dobrý partner komunity, Zodpovedná veľká firma a Zodpovedná malá/stredná firma roka 2012.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodli nezávislé odborné komisie. Trinásty ročník Via Bona tento rok presiahne aj hranice Slovenska. Jedna malá a jedna veľká firma budú Slovensko zastupovať na European CSR Award v Bruseli. Firmy s najlepšími príkladmi zodpovedného podnikania sa prvýkrát porovnajú s lídrami z 27 európskych krajín. Celoeurópsky projekt zastrešujú organizácie CSR Europe a Business in the Community. Spolu s Nadáciou Pontis sa na koordinácii európskeho ocenenia European CSR Award podieľa ďalších 28 organizácií z Nórska, Veľkej Británie, Belgicka, Chorvátska, Českej republiky a z ďalších krajín.

Ocenenia aj tento rok vyzdvihnú príbehy s konkrétnym prínosom pre zamestnancov, zákazníkov, ale aj ľudí a komunity, ktoré to najviac potrebujú. Postupujúce firmy prinášajú inšpiratívne riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, pomáhajú zdravotne znevýhodneným, sociálne slabším, seniorom, deťom z detských domovov, ľuďom bez domova či matkám s deťmi v krízových centrách,“ vysvetľuje riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak.

Ocenenie v minulosti získala spoločnosť Orion Nova, ktorá zamestnáva odchovancov z detských domovov vo Veľkom Slavkove. Úspešný bol aj projekt Východoslovenskej energetiky, ktorá v spolupráci s ochranármi znížila úmrtnosť chránených vtákov na stožiaroch umiestnením špeciálnych chráničiek. Medzi malými a strednými firmami bodovalo internetové kníhkupectvo Martinus.sk, ktoré buduje svoju firemnú kultúru na čestnosti, otvorenosti a zodpovednosti. Neorientuje sa len na zákazníkov, ale aj zamestnancov. Vďaka anjelským drobným, ktoré putujú z predaja kníh, podporuje rodiny s chorými deťmi z Dobrého anjela. Za rozvoj vzdelávania a prístup k zamestnancom získala v minulosti Čestné uznanie spoločnosť Eset. Maxman Consultants vymysleli originálny spôsob ako vzdelávať študentov. Zamestnanci pre nich organizujú pravidelné bezplatné prednášky odborníkov a úspešných ľudí, ktorí im odovzdávajú svoje skúsenosti z praxe.

Galavečerom budú sprevádzať Monika Smolová z Nadácie Pontis a moderátorská dvojica Daniel Baláž a Pavol Hubinák. Počas večera vystúpia pod vedením violončelistu Jozefa Luptáka afterPhurikane, Boris Lenko, Jozef Lupták a Cello Coloseum. Na záver sa k nim pridá Marián Varga. Ba úvod zaznejú bubny vďaka deťom so sluchovým postihnutím zo Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave pod vedením známeho hudobníka Eddyho Portellu v rámci ich pripravovaného výnimočnému projektu Tortola Drums.

Via Bona Slovakia bude opäť prepojená s Business Leaders Band. Ide o netradičnú kapelu zloženú z topmanažérov a profesionálnych muzikantov, ktorá vznikla pri príležitosti minulého ročníka odovzdávania prestížneho ocenenia. Hraním v kapele sa snažia šíriť etiku, transparetnosť a boj firiem proti korupcii.

***********Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 14 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.


< Späť