itretisektor | TS: Poznáme výsledky 5. ročníka programu Nadácie Intenda - Oživujeme verejný priestor

TS: Poznáme výsledky 5. ročníka programu Nadácie Intenda - Oživujeme verejný priestor

V piatom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor rozdelí Nadácia Intenda medzi 25 mimovládnych organizácií a neformálnych skupín spolu 15 000 eur. Suma je určená na podporu jedinečných prejavov rôznorodých skupín mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore, s dopadom na širšie spoločenstvo. Projekty sa budú realizovať v mestách i obciach, so samozrejmým presahom do virtuálneho priestoru.

O podporu v programe sa mohli opäť uchádzať nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi. Výzva sa stretla s veľkým záujmom – v čase uzávierky bolo do nadácie doručených 140 žiadostí. Správna rada nadácie dňa 09.04.2013 prijala návrh nezávislej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 25 projektov.

Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí vychádzala z hodnotiacich kritérií určených pre tento program. Členovia komisie sa rozhodli prihliadať predovšetkým na projekty, ktoré sú nízkorozpočtové a zároveň majú vysoký potenciál naštartovať v komunite nové iniciatívy či zapojiť množstvo mladých ľudí do ich realizácie a uprednostniť ich pred vysokorozpočtovými, alebo už etablovanými profesionálnymi aktivitami.

Podporené projekty sú v prieniku s cieľmi programu – ide o neformálne kultúrne aktivity mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore, aktivity referujúce ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia, tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnosti dostupnom priestore - rekreačný šport, hry, súťaže a pod., alebo generačná a medzisektorová spolupráca na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru.

Viac na www.intenda.sk  .

Programom Oživujeme verejný priestor chce Nadácia Intenda prispieť k tomu, aby sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako podnetné prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti. Verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá reprezentuje široké spoločenstvo a zároveň reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k obohateniu života jej členov“.

Kontakt a ďalšie informácie:

Mgr. Zuzana Ivašková, programová koordinátorka Nadácie Intenda

Pražská 11, 811 04 Bratislava; tel. č. 02/ 57 29 72 51, e-mail: ivaskova@intenda.sk


Súbory:

< Späť