itretisektor | TS: Ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv

V súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom ľudských práv ženské mimovládne organizácie vyzývajú vládu SR k tomu, aby verejne deklarovala podporu dodržiavaniu ľudských práv na Slovensku v zmysle svojich národných a medzinárodných záväzkov zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých občanov a občianky Slovenska bez rozdielu. Ľudské práva sú nám všetkým dané našou ľudskosťou a sú neodcudziteľné. Nikto z nás si ich nemusí zaslúžiť a ani nesmú byť nikomu z akýchkoľvek politických, náboženských alebo iných dôvodov upierané alebo porušované. Akékoľvek upieranie alebo porušovanie ľudských práv jednotlivcom, či skupinám ľudí, je otvoreným popieraním ich ľudskosti a popieraním odkazu a významu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá vznikla práve preto, aby už nikdy nedochádzalo k zločinom proti ľudskosti z politických, náboženských alebo iných dôvodov. Princíp ľudských práv ako univerzálneho uznania ľudskej hodnoty a dôstojnosti každého človeka je kľúčový a nenahraditeľný pre každú demokratickú spoločnosť.

Ženské mimovládne organizácie v zmysle posolstva Medzinárodného dňa ľudských práv rovnako apelujú na vládu SR, aby jasne a verejne odsúdila a odmietla prejavy nenávisti a extrémizmu v našej spoločnosti, ako prejavy, ktoré nesmú byť a nebudú v slobodnej demokratickej spoločnosti tolerované.

Dnešný deň je aj posledným dňom celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému ženách. Už po štvrtý krát sa do nej zapojilo aj Slovensko, kde kampaň organizuje ženská mimovládna organizácia Fenestra z Košíc v spolupráci s OZ Pomoc rodine v Michalovciach, ZZŽ MyMamy v Prešove, OZ Hana a Divadlom na podpätkoch v Spišskej Novej Vsi, OZ Žena v tiesni v Martine a Slovensko-českým ženským fondom a Možnosťou voľby v Bratislave.

Symbolické ohraničenie trvania kampane od 25. novembra, ktorý je Medzinárodným dňom boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, do 10. decembra poukazuje na to, že ženské práva sú ľudské práva a zároveň upozorňuje na rodovo podmienené násilie páchané na ženách ako na mimoriadne závažné porušovanie ľudských práv žien, v dôsledku ktorého je pre tisícky žien aj na Slovensku násilie každodennou realitou. Cieľom kampane je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku, prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách.

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2013“ je realizovaný s finančnou podporou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. 


Fenestra Košice, ZZŽ MyMamy Prešov, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Žena v tiesni Martin, Slovensko-český ženský fond Bratislava, Možnosť voľby, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves, Progresfem


< Späť