itretisektor | TS: Po prvýkrát sme spoznali víťazov ceny Živel
 • Nový zoznam prijímateľov 2% z dane na rok 2017 zverejnený

  Prinášame Vám oficiálny zoznam prijímateľov 2% na rok 2017.
 • Neziskovky všeobecne: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prečítajte si druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu

  O skutkovej podstate tohto nového trestného činu ako aj o samotných negatívnych dôsledkoch spojených s podaním žaloby a odsúdením za trestný čin športovej korupcie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 • Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

  Neziskové účtovné jednotky pozor. Plánovaný návrh novely zákona o účtovníctve sa má dotknúť aj obsahu výročných správ. Viac v tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Po prvýkrát sme spoznali víťazov ceny Živel

Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Cenou za environmentálnu výchovu Živel sú oceňovaní inšpiratívni žiaci, učitelia a školy, ktorí dlhodobo robia inovatívne a praktické aktivity na ochranu životného prostredia. Vyhlásenie víťazov dňa 9. okt´bra sledovalo viac ako 400 hostí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Cena Živel sa udeľuje v troch kategóriách: cena pre žiaka, cena pre pedagóga a cena pre školu. Nominovať svojho favorita mohol ktokoľvek z radov odbornej i laickej verejnosti. Celkovo bolo prijatých 63 nominácií, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala 15 zaujímavých finalistov. Víťazi ceny boli dnes slávnostne vyhlásení a ocenení na celoslovenskom podujatí pre školy.

Víťazom spomedzi žiakov sa stal študent Andrej Kučík z Gymnázia 1. mája v Púchove, ktorý zmapoval výskyt vtáčích druhov v okolí školy a navrhol spôsoby ich ochrany. Svoju školu zapája do mnohých environmentálnych projektov a na tieto témy robí aj vzdelávanie pre svojich spolužiakov.

Soňa Chlebničanová zo Školy u Filipa v Banskej Bystrici, víťazka v kategórii Cena pre pedagóga, učí prvákov zodpovednej spotrebe. „Prváci doma zanietene rozprávajú o tom, ako prakticky môžeme svojím životným štýlom chrániť prírodu a seba a v obchode si pri nákupe najprv prečítajú informácie o výrobku“, hovorí Darina Diošiová, mamička jednej z prváčok.

V kategórii cena pre školu zvíťazila Spojená škola v Nižnej, ktorá buduje Centrum environmentálnych aktivít pre študentov technických odborov. Žiaci v ňom vyrábajú praktické ukážky, napr. skleník vyhrievaný slnečnými kolektormi.

Cenu za environmentálnu výchovu Živel koordinuje Živica. Záštitu nad slávnostným odovzdaním prevzal primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik. Druhý ročník ceny Živel bude spustený na začiatku roku 2015 a svoje nominácie budete môcť pridať aj vy. Viac informácií nájdete aj na www.zivica.sk/zivel.

Cena za environmentálnu výchovu bola v rámci projektu Záhrada, ktorá učí podporená Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


www.zelenaskola.sk, 13.10.2014


< Späť