itretisektor | TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v otvorenom grantovom programe OPORA podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré svojou činnosťou skvalitňujú život ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chceme pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už siedmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2011 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

•    Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. septembra 2011

V 1.kole chceme svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii, ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením. Celková suma určená na prerozdelenie v 1.kole bude 53 280 EUR. Externá odborná komisia vyberie v každom z 8 krajov Slovenska jednu organizáciu, ktorá môže získať príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.

•    Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2. kolo s uzávierkou 7. marca 2012

V rámci podpory realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v sociálnych zariadeniach prerozdelíme sumu 46 720 EUR. Maximálna podpora na jeden projekt bude 1 660 EUR. Individuálny rozvoj klientov považujeme za významnú inovatívnu metódu.

Prvý ročník programu (2005) bol zameraný na podporu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou s postihnutím. Od roku 2006 podporujeme poskytovateľov sociálnych služieb.

V minulom roku bola naša pomoc nasmerovaná najmä ľuďom s postihnutím, ktorí sa vďaka našej podpore mohli aktívne venovať svojim záľubám a získavať zručnosti potrebné pre samostatnejší život. Podporou projektov sociálnej asistencie a terénnej sociálnej práce sme sa snažili prispieť ku zvýšeniu kvality života obetí domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, ľudí prepustených z výkonu trestu a bez domova. Veľkú časť podporenej cieľovej skupiny tvorili aj deti z rizikového a málo podnetného prostredia. Umožnili sme im zúčastniť sa zaujímavých aktivít, ktoré pre ne nie sú bežne dostupné.

Za šesť rokov sme tak v rámci grantového programu OPORA pomohli skvalitniť život ľudí na okraji záujmu spoločnosti podporou 254 organizácií a zariadení, ktorým sme prerozdelili sumu viac ako 470 tisíc EUR.

Bližšie informácie a formuláre nájdete na stránke Nadácie SPP www.nadaciaspp.sk< Späť