itretisektor | TS: V Poprade sa stretnú učitelia, ktorým záleží na kvalite vzdelávania
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: V Poprade sa stretnú učitelia, ktorým záleží na kvalite vzdelávania

Nezisková organizácia Indícia aj v tomto roku pripravila konferenciu Učíme pre život. Podujatie je určené predovšetkým zanieteným učiteľom, ktorí majú záujem získať ďalšie inšpirácie a zamýšľať sa nad zvyšovaním kvality vzdelávania. Štvrtý ročník konferencie s témou „Škola ako GPS pre žiaka“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2012 v Poprade. Očakávaná účasť je 300 učiteľov a riaditeľov z celého Slovenka.

Tohtoročná konferencia Učíme pre život sa ponesie v duchu myšlienky, že úlohou školy je pomôcť žiakom zorientovať sa v možnostiach a vybrať si smer, ktorým sa chcú v budúcnosti uberať v pracovnom alebo súkromnom živote. Jej cieľom je poskytnúť účastníkom priestor, v ktorom môžu diskutovať, vymieňať si skúsenosti, spoznávať nové metódy a vypočuť si myšlienky odborníkov z oblasti školstva i svojich kolegov.

Počas niekoľkých rokov, čo organizujeme podujatia pre učiteľov, sa nám potvrdilo, že výmena skúseností a ukážka príkladov dobrej praxe sú kľúčové k motivácii učiteľov, k tomu, aby sa zvyšovala kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu na školách,“ hovorí Peter Halák, Indícia, n. o.

Program konferencie budú tvoriť prednášky, panelové diskusie, workshopy a burzy nápadov. Medzi hlavným príspevkami odznejú názory na to, ako pripraviť žiakov na život či aká je súčasnosť a budúcnosť vzdelávacích programov. Odznejú aj skúsenosti pedagógov s vedením elektronickej školskej agendy alebo zavádzaním inovatívnych prvkov do vyučovania. Po prvýkrát bude na konferencii sekcia venovaná odbornému školstvu. Hostia v panelovej diskusii budú hľadať odpovede na otázky, ako prepojiť školy a ich zriaďovateľov s trhom práce.

Konferencia učíme pre život má za sebou tri úspešné ročníky, na ktorých sa zúčastnilo spolu takmer 700 učiteľov a riaditeľov všetkých typov škôl. Organizátori veria, že aj tento rok sa im podarí naplniť kapacity hotela a sprístupniť tak myšlienky čo najväčšiemu počtu učiteľov. Prihlásiť sa na konferenciu je možné na stránke www.indicia.sk . Videá z minulých ročníkov nájdete na stránke www.ucimeprezivot.sk .

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Zuzana Tegzová, Indícia, n.o.

tel.: 421 911 655 351

e-mail: zuzana.tegzova@indicia.sk< Späť