itretisektor | TS: Štedrí darcovia môžu podporiť obnovu hradu Krásna Hôrka online a zároveň sledovať, ako pribúdajú dary na obnovu klenotu našej histórie

TS: Štedrí darcovia môžu podporiť obnovu hradu Krásna Hôrka online a zároveň sledovať, ako pribúdajú dary na obnovu klenotu našej histórie

Verejnú zbierku, ktorú vyhlásila Karpatská nadácia v partnerstve s Rozhlasom a televíziou Slovenska na obnovu hradu Krásna Hôrka môžu darcovia podporiť aj cez portál ĽudiaĽuďom.sk. Darovanie online má v porovnaní s ostatnými spôsobmi mnoho výhod.

Darca, ktorý využije portál ĽudiaĽuďom.sk môže sledovať tok financií na obnovu hradu jednak priamo cez portál, ale aj vďaka notifikačným e-mailom, ktoré dostáva pri dôležitých transakciách. V ktorejkoľvek chvíli vie skontrolovať aj aký je aj celkový stav vyzbieraných peňazí. Takéto možnosti mu iné formy zbierania peňazí neposkytujú.

Prevádzkovateľ portálu ĽudiaĽuďom.sk si navyše neberie žiadne percento z daru a nežiada od príjemcu ani žiadne poplatky. Každý cent teda poputuje na charitatívny zámer.

Výzvu na podporu nájdu záujemcovia na adrese www.LudiaLudom.sk/krasnahorka  . Prevádzkovateľ portálu sa rozhodol prispieť na pomoc zbierke a to tak, že výzvu podporí aj reklamou na rôznych webových portáloch a na sociálnych médiách.

Získané dary zo zbierky Karpatskej nadácie a RTVS budú použité na práce spojené s úpravou, opravou a rekonštrukciou interiéru hradu a zbierkových predmetov. Najkrajší stredoveký hrad zo 14. storočia na Slovensku Krásna Hôrka spustošil ničivý požiar v sobotu 10. 3. 2012. Oheň zničil strechu celého hradu a časť zariadenia. Zhruba 90 percent muzeálnych zbierok sa podarilo zachrániť.

O použití financií bude Karpatská nadácia priebežne informovať na web stránkach a na sociálnych médiách.

ĽudiaĽuďom.sk je prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál s prehľadnou databázou výziev na podporu všeobecne prospešných zámerov predložených príjemcami.

Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc a chcú na ňom predstaviť svoje výzvy na podporu. Na rozdiel od iných systémov podpory kvalitu žiadostí posudzujú samotní darcovia bez zásahov prevádzkovateľa portálu. Pri rozhodovaní môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií v podobe vydaných overení.

Portál ĽudiaĽuďom.sk vznikol na základe mnohých rozhovorov zástupcov Centra pre filantropiu, n. o. a spoločnosti SK-NIC, a. s., ktorá je správcom národnej domény .SK. V týchto diskusiách sa rodil projekt, ktorý je v záujme internetovej verejnosti a ktorý má podporiť spolupatričnosť ľudí na Slovensku. Od počiatku pri ňom ako partneri stáli najmä spoločnosti SWAN, Anasoft a Združenie miest a obcí Slovenska. Najnovšími partnermi projektu ĽudiaĽuďom.sk sú televízia TA3 a TASR.

Kontakty pre médiá:

Roland Kyška

4people, n. o.

prevádzkovateľ portálu ĽudiaĽuďom.sk

tel.: 421 917 968 647

e-mail: roland.kyska@4people.sk


< Späť