itretisektor | TS: Program Spoločne pre región udelil 27 000 EUR na 11 dobrých projektov na východnom Slovensku
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Program Spoločne pre región udelil 27 000 EUR na 11 dobrých projektov na východnom Slovensku

U. S. Steel Košice, s. r. o. v spolupráci s Karpatskou nadáciou dnes vyhlásili výsledky piateho ročníka grantového programu Spoločne pre región. Zástupcovia 11 neziskových organizácií a obcí z východného Slovenska si na slávnostnom vyhlásení výsledkov programu prevzali z rúk prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Davida J. Rintoula a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel symbolické šeky v celkovej hodnote 27 000 EUR.

Do programu sa zapojilo so svojimi projektmi 67 organizácií. Kompletný zoznam podporených projektov a výška udelených grantov sa nachádza v prílohe k tejto tlačovej správe.

Aktivisti z obce Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves vytvoria v nevyužitej časti obecnej budovy banský skanzen, predstavujúci návštevníkom históriu miestneho baníctva a kultúry. Klienti autistického centra Francesco v Prešove budú s podporou programu využívať doplnkové formy športu pre deti so špeciálnymi potrebami. Vo Veľkom Šariši vznikne v areáli materskej školy dopravné ihrisko na vzdelávanie detí o bezpečnosti v cestnej premávke. V obci Péder neďaleko Košíc výstavbou tradičnej sušičky ovocia a piecky na pečenie chleba vytvoria miestni obyvatelia komunitný areál slúžiaci na zachovávanie miestnych tradícií a zvykov. Ďalšie podporené projekty sú orientované najmä na dobrovoľnícke budovanie voľnočasových zón a na realizáciu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Program Spoločne pre región podporuje svojpomocné aktivity ľudí v našom regióne už 5 rokov. Naše analýzy hovoria, že každé euro z programu je pri realizácii týchto projektov viac ako zdvojnásobené vkladom podporených organizácií alebo samospráv. Tento fakt jasne hovorí v prospech takýchto programov podpory komunity a združovania zdrojov na verejne prospešné aktivity“, hodnotí dopad programu Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Dúfame, že spolupráca našej nadácie a U. S. Steel Košice poslúži ako motivácia pre ďalších darcov, ktorí si budú môcť byť istí, že ich podpora bude premyslenou investíciou do lepšieho života v regióne.

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Vo väčšine úspešných projektov zohrávajú aktívnu úlohu naši zamestnanci, pracujúci pre komunitu. V tom je tento program jedinečný. Podpora firmy a osobná participácia mnohých odhodlaných ľudí je príkladom toho, čo sa dá pre región spoločne urobiť. Som hrdý na to, koľko našich zamestnancov sa angažuje v zveľaďovaní životného prostredia, bezpečných voľnočasových aktivitách pre deti v obciach, či mestských sídliskách alebo v zachovaní historického a kultúrneho bohatstva tohto jedinečného regiónu”, vyjadril sa David J. Rintoul, prezident hutníckej spoločnosti. 

Ďalšie informácie pre médiá poskytne:

PhDr. Rastislav Král – programový manažér,

tel.: 055/622 11 52, e-mail: info@karpatskanadacia.sk

Doplňujúce informácie:

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partnera zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. USSK podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.

PRÍLOHA: Zoznam podporených organizácií a projektov:

• OZ Deťom Šariša, Veľký Šariš: projekt Dopravné ihrisko v Materskej škole vo Veľkom Šariši, 3 000 EUR

• Obec Zemplínska Široká: projekt Vráťme „ Močidlu“ čo mu patrí, 1 919 EUR

• OZ Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov: projekt Aj autisti chcú športovať, 2 900 EUR

• Obec Péder: projekt Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, 2 095,42 EUR

• OZ Zemplínsko- užská hradná cesta, Strážske: projekt Živá dielňa – letná škola remesiel 2012, 2 881 EUR

• OZ Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, Hnilčík: projekt Banský skanzen v Hnilčíku, 2 414 EUR

• Obec Michaľany: projekt Prvé detské ihrisko v obci Michaľany, 2 900 EUR

• Obec Kluknava: projekt Viacúčelová športová plocha pri ZŠ v Kluknave, 2 820 EUR

• OZ Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava: projekt Spoločne urobíme viac, 2 799,10 EUR

• OZ Romano Kham, Drienovec: projekt Krok za krokom, 2 010 EUR

• OZ Santiago, Veľký Šariš: projekt Obnova stredovekého bojiska Chyžka, 1261,48 EUR


< Späť