itretisektor | TS: Nechcem, ale musím
 • ***Zdravotný preukaz pre opatrovateľky***

  Je opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, ktorá manipuluje s potravinami, povinná mať zdravotný preukaz?
 • ***Výpočet dovolenky zamestnanca***

  Akým spôsobom sa vypočíta dovolenka zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?
 • ***Uznanie osvedčenia učiteľa***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, či je možné uznať osvedčenie nadobudnuté prostredníctvom overenia profesijných kompetencií.
 • ***Záchranná činnosť na lyžiarskej trati***

  Môže dobrovoľník vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2017
  Registrácia prijímateľov 2% u notára.

TS: Nechcem, ale musím

ZPMP v SR štartuje 1. júna KAMPAŇ, ktorou chce presvedčiť verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote.

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje vo zvýšenej miere pozbaviť spôsobilosti na právne úkony mnoho dospelých ľudí, aj ľudí s mentálnym postihnutím. I keď často komunikovaným argumentom je ochrana týchto ľudí voči rôznym ohrozujúcim situáciám, v reálnom živote to znamená, že bývajú vylučovaní z akéhokoľvek rozhodovania o svojich záležitostiach, ba dokonca zo života v spoločnosti.

Ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony nemôžu rozhodovať o tom, kde a s kým budú žiť, kam pôjdu, čo môžu a čo nemôžu robiť, ich súkromie býva narušené. Nemajú právo sa rozhodnúť v celkom bežných veciach a už vôbec nemôžu hovoriť do dôležitejších rozhodnutí. Nemôžu nakladať so svojím majetkom, nemôžu voliť, nemôžu uzatvoriť manželstvo... Ba dokonca nemôžu ísť do obchodu kúpiť si obyčajný rožok, lebo aj to je právny úkon.

Prečo im odopierame právo slobodne sa rozhodnúť? Prečo im odopierame právo na podporu pri rozhodovaní? Veď ani my ostatní sa nerozhodujeme o všetkom sami, tiež máme okolo seba ľudí, s ktorými sa pri svojich rozhodnutiach radíme. Prečo to nedovolíme im?

Súčasťou reformy opatrovníctva, ktorú ZPMP v SR iniciovalo, je aj návrh na zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Tento návrh zaistí naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010. Slovenská republika musí urobiť vhodné opatrenia, aby zabezpečila ľuďom s mentálnym postihnutím prístup k podpore potrebnej pri uplatňovaní ich spôsobilosti na právne úkony.

Každý občas potrebujeme podporu. Nie opateru!

Chcete vedieť viac? Dozviete sa od 1. 6. 2012 na stránke www.nechcemalemusim.sk

Zároveň od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 bude prebiehať verejná finančná zbierka, povolená Ministerstvom vnútra SR č. MV-SVS-OVVS3-2012/013496 zo dňa 30. mája 2012.

Číslo účtu verejnej zbierky: 2044883553/0200 VÚB Bratislava. Výťažok zbierky bude použitý na sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a podporu voľno časových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Partneri kampane: Nadácia Dalkia, Istropolitana Ogilvy, Leon productions.

Mediálni partneri: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Expres, Zoznam.sk, Topky.sk, Ozene.sk, Pravda.sk , Zdravie.sk.

Kontaktné osoby:

Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905 652 110, kuknuta@gmail.com

JUDr. Zuzana Stavrovská, 0907 316 532, zuzana@stavrovska.sk

PhDr. Iveta Mišová, 0905 709 557, 02 63814968, misova@zpmpvsr.sk


< Späť