itretisektor | TS: Portál ĽudiaĽuďom.sk prichádza s e-aukciami v prospech ľudí v núdzi či dobrých projektov
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Portál ĽudiaĽuďom.sk prichádza s e-aukciami v prospech ľudí v núdzi či dobrých projektov

Vydražiť si zaujímavú vec, službu či zážitok a zároveň prispieť na jednu z výziev na ĽudiaĽuďom.sk umožní nový projekt, ktorý tento darcovský portál spúšťa od 17. októbra 2012. Používatelia môžu na adrese aukcie.ludialudom.sk   dražiť rôzne predmety, pričom výťažok z týchto e-aukcií pôjde na podporu ľudí v núdzi, samospráv, mimovládnych organizácií či na zaujímavé projekty.

    Prvú e-aukciu na stránku pridala Nadácia Kvapka nádeje, ktorá je hlavným partnerom projektu. Používatelia môžu oddnes dražiť večeru so zakladateľkou nadácie Vendulou Svobodovou. Ten s najvyššou ponukou zároveň prispeje na prístroj Neuroset EEG BIOFEEDBACK určený na psychosociálnu regeneráciu a liečbu pre detských pacientov jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

    “E-aukcie majú pomôcť našim príjemcom získať finančné prostriedky na ich výzvy. Čím zaujímavejší bude predmet aukcie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že zoženú dostatok zdrojov na svoj projekt. Niekedy pritom nejde ani tak o hodnotu veci, ako o samotný nápad. Medzi prvými e-aukciami sú napríklad stretnutia či spoločné aktivity s rôznymi známymi ľuďmi,” hovorí manažér portálu Roland Kyška.

E-aukcie môžu vyhlasovať príjemcovia s uverejnenými výzvami na podporu na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ale aj tí, ktorí sa rozhodnú niektorej z výziev pomôcť. Jedinou podmienkou je, aby výťažok z takýchto e-aukcií išiel priamo k ľuďom a organizáciám, ktorí žiadajú cez darcovský portál o pomoc. Celý výťažok z e-aukcie sa vždy pripisuje medzi dary konkrétnej výzve na ĽudiaĽuďom.sk. Dražitelia ani vyhlasovatelia e-aukcií neplatia žiadne poplatky.

    Projekt do konca roka 2012 v pilotnej prevádzke koordinuje 4people, n. o., ktorá je prevádzkovateľom ĽudiaĽuďom.sk. Začiatkom budúceho roka budú môcť e-aukcie vyhlasovať aj jednotliví príjemcovia na portáli. “Chceme byť aj naďalej maximálne otvorení. Tak ako si dnes môže ktokoľvek zaregistrovať výzvu na ĽudiaĽuďom.sk, bude môcť ktokoľvek využívať aj naše e-aukcie, ak bude rešpektovať ich podmienky. Rovnako ako výzvy, aj e-aukcie si ich autori budú môcť dať overiť nezávislými osobami, ktoré potvrdia ich autentickosť,” dodáva R. Kyška.

Nejde o jedinú novinku na portáli. Už čoskoro pribudne ďalšia služba nazvaná DARUJME. Tá je určená výhradne pre neziskové organizácie a má im pomáhať získavať finančné príspevky priamo na ich web stránkach. DARUJME však neponúka iba darcovskú platobnú bránu ale aj databázu darcov, štatistiky, či prepojenie na newslettrový systém MailChimp. Realizátorom tejto originálnej nadstavby je Centrum pre filantropiu, ktoré je aj spoluzakladateľom portálu ĽudiaĽuďom.

____________________

ĽudiaĽuďom.sk je prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál s prehľadnou databázou výziev na podporu všeobecne prospešných zámerov predložených príjemcami.

Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc a chcú tu predstaviť svoje výzvy na podporu. Na rozdiel od iných systémov podpory, kvalitu žiadostí posudzujú samotní darcovia bez zásahov prevádzkovateľa portálu. Pri rozhodovaní môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií v podobe vydaných overení.

Portál ĽudiaĽuďom.sk vznikol na základe mnohých rozhovorov zástupcov Centra pre filantropiu, n. o. a spoločnosti SK-NIC, a. s., ktorá je správcom národnej domény .SK. V týchto diskusiách sa rodil projekt, ktorý je v záujme internetovej verejnosti a ktorý má podporiť spolupatričnosť ľudí na Slovensku. Od počiatku pri ňom ako partneri stáli najmä spoločnosti SWAN, Anasoft a Združenie miest a obcí Slovenska.

Projekt ĽudiaĽuďom.sk získal pred niekoľkými dňami jedno z dvoch ocenení v kategórii IT projekt 2012.

Viac informácií v prípade potreby poskytne:         Roland Kyška

                            výkonný riaditeľ 4people, n. o.

                            roland.kyska@4people.sk

                            0917 96 86 47< Späť