itretisektor | TS: Jump pôjde online naživo
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Jump pôjde online naživo

Neformálna konferencia Jump 2012, ktorá bude 24. októbra, sa vypredala za tri dni. Účastníkov zaujal inšpiratívny program - príbehy úspešných neziskových iniciatív, panelová diskusia a workshopy s odborníkmi. Podujatia sa zúčastní takmer 200 ľudí. Pre všetkých, ktorí sa nezmestili alebo to majú do Bratislavy ďalej, pripravili organizátori priamy prenos.

Slovensko má veľa neľahostajných ľudí. Naším cieľom je zdieľať skúsenosti a motivovať ďalších. Chceme povzbudiť aj ľudí z Rimavskej Soboty, Prešova či Michaloviec. Doobednú časť programu budeme preto vysielať naživo online. Neskôr bude k dispozícii aj záznam,” informuje Ivan Ježík, riaditeľ VOICES n.o., organizátora konferencie.

O svoje príbehy sa podelí deväť mladých ľudí, ktorým sa podarilo svoje neziskové nápady úspešne rozbehnúť. Sú medzi nimi aj urbanista Marek Schweigert, cyklisti Dano Duriš a Tomáš Peciar či organizátorka Bazáru chalaňov Adriána Kemka. Účastníci a diváci sa napríklad dozvedia, že 2 2 je šesť, že dobré nápady sa šíria samé či ako môže komár niekomu zmeniť život.

To, či ich prístupy a postupy môžu využiť aj iní, trebárs aj zabehaní hráči na neziskovom trhu, budú diskutovať sociológ a terapeut Martin Bútora, predstaviteľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Betka Mračková, predsedníčka Domky - Združenia saleziánskej mládeže Lýdia Ondrejkovová, koordinátor Bielej vrany Fero Pauliny a riaditeľ Centra pre filantropiu Boris Strečanský.

Živé vysielanie zabezpečí partner podujatia MeToo na stránke http://www.metoo.sk/jump  .

Jump je neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív. Predstaví autentické príbehy a umožní jedinečnú diskusiu medzi viacerými generáciami ľudí o tom, čo si navzájom môžu odovzdať. Zároveň ponúkne účastníkom príležitosť absolvovať zážitkové vzdelávanie formou workshopov. Jump charakterizujú priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Určený je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom.

Jump 2012 sa uskutoční 24. októbra v priestoroch Technopolu v Bratislave. Organizátorom konferencie je Nezisková organizácia Voices. Hlavnými partnermi sú VČELÍ DOM a Nadácia Orange. Jump podporujú partneri ADMA - Asociácia digitálnych marketingových agentúr, Maxman Consultants, TEDxBratislava a Nadácia SPP. Mediálnymi partnermi sú MeToo a Citylife.

Kontakt

Žofia Teplická

tel.: 0904 033 120

e-mail: zofia.teplicka@voices.sk

www.voices.sk

www.jump2012.sk 

------------------

Nezisková organizácia Voices od svojho vzniku v roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Za štyri roky nakrútila a zverejnila asi 160 krátkych videofilmov, vzdelávala vyše 1 000 zástupcov z viac ako 150 organizácií a usporiadala 26 kultúrnych podujatí Voices Live v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Súbory:

< Späť