itretisektor | TS: Nejlepší sociální reklamu vybere poprvé i veřejnost
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Nejlepší sociální reklamu vybere poprvé i veřejnost

Šestý ročník soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, která hodnotí práce přihlašované neziskovými organizacemi, přináší novinku – cenu veřejnosti. Organizátoři z obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz v těchto dnech spustili nový web www.zihadloroku.cz , kde může kdokoliv z řad veřejnosti ocenit společenskou kampaň, kterou považuje za nejpovedenější. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: tištěná reklama, radiový spot, televizní spot a internetová kampaň. Vyhlášení výsledků proběhne 22. listopadu 2012 v sále Boženy Němcové ve Strahovském klášteře v Praze.

Cena veřejnosti není jedinou letošní novinkou v soutěži Žihadlo roku. Poprvé jsme přizvali neziskové organizace ze Slovenska, takže od letošního roku je Žihadlo soutěží česko-slovenskou. Lidé mohou na stránkách www.zihadloroku.cz  hlasovat až do 18. listopadu. Oceněna bude kampaň, která plošně získá nejvíce hlasů,“ říká Marek Šedivý, ředitel pořadatelské organizace Neziskovky.cz.

V roce 2012 se do soutěže Žihadlo, kterou tradičně podporuje ČSOB, a.s., přihlásilo 42 neziskových organizací, z toho 8 organizací ze Slovenska. Celkem dvanáctičlenná porota složená z šesti českých a šesti slovenských odborníků vybírala nejlepší práce ze 74 kampaní.

Soutěž Žihadlo je jedinou soutěží svého druhu v České republice, která hodnotí výhradně sociální reklamu. Soutěže se mohou zúčastnit neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace), které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září předchozího roku. V odborné porotě zasedají zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací.

Hlavní partner soutěže: ČSOB, a.s.

Mediální partner soutěže na Slovensku: 1. slovenské neziskové servisné centrum (1.SNSC)

Kontakt: Marek Šedivý, email: sedivy@neziskovky.cz , tel.: 420 603 154 999

O organizátorovi soutěže:

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku 1993. Posláním organizace je prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjet neziskový sektor v ČR a podporovat filantropii.

V rámci naplňování svého poslání organizace od roku 2002 provozuje informační portál www.neziskovky.cz. Portál poskytuje ucelený přehled o neziskovém sektoru v ČR, obsahuje Katalog českých neziskových organizací a jejich služeb, Burzu práce, Daňový kalkulátor, Databázi finančních zdrojů, aj.

Neziskovky.cz svým klientům z řad neziskových organizací poskytují vzdělávací kurzy, komplexní vzdělávací programy, zajišťují odborné konzultace týkající se neziskového sektoru, vydávají online měsíčník Svět neziskovek, aj. Firemním klientům pomáhají v oblasti společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a filantropie.

Neziskovky.cz se dlouhodobě věnují také propagaci práce neziskových organizací mezi širokou veřejností. Od roku 1998 po dobu deseti let organizace každoročně pořádala celostátní informační kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Na mediální kampaň navázala v roce 2007 soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku.

Neziskovky.cz mají své zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a podílí se na vzniku nové legislativy. Dále jsou zakládajícím členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO), členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD), Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA).

V minulosti organizace stála společně s partnery Ministerstvem informatiky ČR a Centrem pro výzkum neziskového sektoru u zrodu Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. Společnost Neziskovky.cz se podílela na novele zákona o obecně prospěšných organizacích a v současnosti spolupracuje při vzniku zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Více informací o obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz naleznete na www.neziskovky.cz .


< Späť