itretisektor | TS: Slováci pomohli vyzbierať darčeky pre deti do Afriky
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Slováci pomohli vyzbierať darčeky pre deti do Afriky

Návštevníci bratislavských nákupných centier vyzbierali spoločne 627,25 eur na zakúpenie životne dôležitých darčekov pre deti v chudobných krajinách. Sami pri tom rozhodli, aké komodity UNICEF deťom v núdzi doručí. Ochotní darcovia mali najväčší záujem o zabezpečenie vakcín proti smrteľným ochoreniam, ktorým sa dá účinne predchádzať, ako aj špeciálnych moskytiér, ktoré zabraňujú prenosu malárie. So zámerom podporiť túto akciu sa členmi tímu UNICEF stali na chvíľu aj moderátori Martin „Pyco“ Rausch a Lenka Šóošová a herečky Lucia Siposová a Kristína Svarinská. Špeciálnou úlohou pomohol aj dobrovoľník pochádzajúci zo Somálska, ktorý sa premenil na originálneho Santa Clausa.

Dokopy päťhodinové zbieranie dobrovoľných príspevkov, ktoré UNICEF zorganizoval v uplynulých dňoch v nákupných centrách Central a Avion Shopping Park, prinesie šťastie stovkám detí v krajinách, kam Vianoce bežne neprichádzajú. Vďaka ochotným darcom poputuje do týchto, prevažne afrických krajín, spolu 2354 darčekov, ktoré majú silu zmeniť, či dokonca zachrániť život dieťaťa.

Netradičnú zbierku v rámci projektu UNICEF Darček pre život prišli podporiť aj známe osobnosti. Aj vďaka ich plnému nasadeniu sa mohli okoloidúci dozvedieť o jednotlivých možnostiach pomoci a na základe toho sa sami rozhodnúť, na aký darček pre deti prispejú. „Ochotní ľudia mohli u nás prispieť na zakúpenie napríklad vakcín proti závažným detským chorobám, moskytiéry, ktorá ochráni celú rodinu pred malarickými komármi či zošitov a ceruziek, vďaka čomu budú môcť deti v chudobných krajinách pracovať na svojom vzdelaní,“ povedal za všetkých Martin „Pyco“ Rausch, ktorý je zároveň Vyslancom dobrej vôle UNICEF.

Darcovia si zároveň odniesli aj originálny certifikát s konkrétnou informáciou, na aký darček pre deti prispeli. Certifikát obsahuje taktiež presnú sumu, ktorú darca na zaobstaranie konkrétnej komodity venoval. Na základe množstva vydaných certifikátov a dodaného výťažku zbierky UNICEF vyskladní presný počet darčekov pre život. Tie celosvetový detský fond následne doručí prostredníctvom svojej siete špecialistov a terénnych pracovníkov tam, kde realizuje svoje programy a kde na ne deti najviac čakajú.

Tí, ktorí sa nestretli s tímom UNICEF osobne, majú šancu prispieť aj naďalej. Darček pre život deťom v núdzi je možné poslať aj jednoduchým spôsobom cez internet, prostredníctvom stránky www.unicef.sk/darcek-pre-zivot/. Záujemcovia tu nájdu aj presný popis všetkých 15 komodít, na zakúpenie ktorých je možné prispieť.

Zbierka v nákupných centrách prebehla v troch častiach, v dňoch 16., 17. a 19. decembra. Partnermi benefičného projektu UNICEF Darček pre život boli bratislavské obchodné centrá Central a Avion Shopping Park.

V prípade záujmu o bližšie informácie sa môžete s dôverou obrátiť na kanceláriu UNICEF Slovensko:

Tomáš Turčan, komunikačný manažér, media@unicef.sk, 0903 434 484, 02-5292-5919, sekretariát: 02-5296-5082

Detský fond UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov a jeho poslaním je konkrétna a efektívna pomoc najviac ohrozeným a najzraniteľnejším deťom kdekoľvek vo svete.

Zaisťujeme zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. Propagujeme a ochraňujeme práva detí na celom svete, dohliadame na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáhame deťom v núdzi prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania.

Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a dnes pomáha deťom v núdzi vo viac ako 150 krajinách a teritóriách sveta. Formálne patrí medzi agentúry OSN, ale nie je financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov a firiem a globálne až 93% používa priamo na programy pomoci deťom, 4% tvoria administratívne a 3% programové náklady.

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou slovenskou mimovládnou organizáciou, ktorá je s Detským fondom UNICEF spojená akreditačnou dohodou. Našim poslaním je zbierať financie pre Detský fond UNICEF na pomoc deťom v núdzi. Usilujeme tiež o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku – advokačnou činnosťou, iniciatívou Baby Friendly Hospital, projektom Linka detskej istoty a školskými vzdelávacími programami. www.unicef.sk   / www.priateliadeti.sk< Späť