itretisektor | TS: najväčšia konferencia pre učiteľov už tento víkend
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: najväčšia konferencia pre učiteľov už tento víkend

Už najbližší víkend sa uskutoční 5. ročník najväčšej celoslovenskej konferencie pre učiteľov. Vyše 250 učiteľov a riaditeľov škôl sa zíde na podujatí s názvom Učíme pre život, a spoločne otvorí tému „Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka“. Cieľom organizátorov je inšpirovať učiteľov k voľbe zmysluplných cieľov a motivovať ich ku slobodnému rozhodovaniu. S týmto zámerom bol zostavený trojdňový súbor prednášok, diskusií a workshopov.

Už najbližší víkend, 15. až 17. marca 2013, sa zíde vyše 250 učiteľov v Poprade na 5. ročníku najväčšej celoslovenskej konferencie. Konferenciu s názvom Učíme pre život organizuje Indícia, n.o., ktorá sa venuje sieťovaniu a vzdelávaniu učiteľov a manažérov škôl. Generálnym partnerom podujatia je Nadácia Orange. Program bude prebiehať paralelne vo viacerých konferenčných miestnostiach, čiže účastníci si budú mať z čoho vyberať.

Tohoročná konferencia nadnesie tému „Sloboda učiteľa – využitie v prospech žiaka“, v duchu ktorej bude ladená aj väčšina odborných príspevkov. Cieľom Indície ako organizátora bude inšpirovať učiteľov k voľbe zmysluplných cieľov a motivovať ich ku slobodnému rozhodovaniu. S týmto zámerom bol zostavený trojdňový súbor prednášok, diskusií a workshopov. V programe dostanú priestor aj samotní účastníci konferencie. V rámci tematických blokov budú mať možnosť diskutovať s prednášateľmi, rozpracovávať v skupinách zadané témy, či konštruktívne si porovnávať názory a vymieňať skúsenosti. Samozrejmosťou sú každoročne burzy nápadov rozdelené podľa vzdelávacích oblastí.

V rámci programu sa učitelia dozvedia viac o tom, ako sa mení škola v digitálnom veku, a tiež aj to, čo je potrebné vedieť o moderných komunikačných technológiách. Zaoberať sa budú vzťahom medzi učiteľmi a žiakmi, možnosťami školy v rámci rozvíjania charakteru žiakov, ale aj tým, v čom sú lepšie známky a v čom slová. Predstaví sa aj projekt Česko mluví o vzdělávání.

Priestor dostane znovu aj redakcia časopisu DOBRÁ ŠKOLA, ale napr. aj jednotlivé víťazné tímy zo súťaže o najlepší projektový týždeň o bezpečnosti na internete. O svoje skúsenosti s tvorbou vlastných predmetov sa prídu podeliť zástupcovia Školy u Filipa. Predstavené budú rôzne učebnice a učebné pomôcky.

Panelové diskusie budú zamerané jednak na širšie témy, ako sú občianska uvedomelosť, či systémové zmeny v školstve, ale aj na otázky budúcnosti IKT vo vzdelávaní, či na výhody a úskalia elektronickej triednej knihy. Účastníci budú mať možnosť zapojiť sa do viacerých diskusných blokov, medzi nimi aj do diskusie s poslancami NR SR.

Pre inšpiráciu bude prezentovaný fínsky model kurikula a predstavia sa aj pedagogické prístupy škôl montessori a waldorf. Mnoho praktických návodov si učitelia odnesú z prednášok a workshopov zameraných napr. na čítanie na hodinách bez učebníc, či koučovanie alebo myšlienkové mapy. Organizátori nezabudli zaradiť ani tému, ako je business pohľad na školstvo a učitelia dozvedia aj to, čo sa môžu naučiť od marketérov.

Viac o konferencii Učíme pre život 2013 možno nájsť na webovej stránke Indície. Prezentácie a videozáznamy z predošlých ročníkov konferencie nájdete na portáli www.ucimeprezivot.sk  .

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt pre médiá:

Dana Palacková

Indícia, n.o.

Karloveská 32, 841 04 Bratislava

www.indicia.sk

e-mail: dana.palackova@indicia.sk

tel.: 0907 271 671


< Späť